مدیریت واحد شهری جدی ترین مطالبه شوراها است
يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

رئیس شورای عالی استانها؛

مدیریت واحد شهری جدی ترین مطالبه شوراها است

خانواده شوراها دو دهه دیر به صحنه آمدند و همین امر سبب شده در منگنه قرار گیرند.امروزه متولی همین مدیریت یکپارچه و اموری که باید در ید مدیریت شهری باشند باید در خود شورا ها قرار کیرد.

درخت ناموس تهران است
يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

رئیس شورای شهر تهران عنوان کرد:

درخت ناموس تهران است

شورای پنجم بر خود واجب می داند با هرگونه تخلف و آسیب زدن به محیط زیست مقابله کند و از درختان که نفس شهروندان تهرانی هستند، چون ناموس شهر صیانت کرده و بر جای هر درخت قطع شده که ثمره سیاسی‌کاری سیاستمداری یا منفعت‌جویی زمین‌خواری بوده است، نهالی نو بکارد....

من فقط حکم شهرداران امضاء می کنم
يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

وزیر کشور در مجلس؛

من فقط حکم شهرداران امضاء می کنم

من حکم شهرداران را امضا می‌کنم اما در نظارت، عزل و برخورد با آنها اختیاری ندارم. در مورد شهرداری تهران هم موضوع به اختیارات ویژه‌ای بر می‌گردد که قانونگذار به شهرداری تهران داده و نظارتی که ما به صورت حداقلی نسبت به شهرداری‌ها داریم.

کسی از شهرداری اخراج نمی شود/ تعدیل طبق روال است
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

محسن هاشمی ؛

کسی از شهرداری اخراج نمی شود/ تعدیل طبق روال است

هیچ اشاره‌ای به تعدیل یا اخراج 4 درصد از نیروها نشده است در حقیقت در یکی از بندهای برنامه دوم پنجساله شهرداری باید 4 درصد از نیروهای شهرداری کاهش یابد که این عدد طبیعی بوده و خود به خود تعدادی بازنشسته و یا بازخرید می‌شوند.

همشهری تضعیف نشود
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

توقع مسجدجامعی از تحقیق و تفحص ؛

همشهری تضعیف نشود

بی تردید تحقیق و تفحص باعث شفافیت می‌شود اما نباید ‏منجر به تضعیف مؤسسه همشهری شده و به پرسنل آن صدمه وارد آورد.

 
در برخی از تجارب نوسازی از جمله نوسازی نواب، بی توجهی به سرمایه های ارزشمند موجب تغییر بافت محلی شد و مسائل ناشی از نوسازی در مقایسه با گذشته افزایش یافت.
 
 
خانواده شوراها دو دهه دیر به صحنه آمدند و همین امر سبب شده در منگنه قرار گیرند.امروزه متولی همین مدیریت یکپارچه و اموری که باید در ید مدیریت شهری باشند باید در خود شورا ها قرار کیرد.
 
 
شورای پنجم بر خود واجب می داند با هرگونه تخلف و آسیب زدن به محیط زیست مقابله کند و از درختان که نفس شهروندان تهرانی هستند، چون ناموس شهر صیانت کرده و بر جای هر درخت قطع شده که ثمره سیاسی‌کاری سیاستمداری یا منفعت‌جویی زمین‌خواری بوده است، نهالی نو بکارد.