تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۴
۰
 
خرمشهر پس از سه دهه
 
30 سال ازپایان اشغال خرمشهر می گذرد؛ سال ها می گذرد از روزهایی که خرمشهری ها ناگهان خود را گرفتار جنگی دیدند که تا پشت در خانه هایشان آمده بود یا باید فرار می کردند یا می جنگیدند تا این میهمان ناخوانده راهی به سرزمینمان پیدا نکند.
Share/Save/Bookmark
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کد مطلب: 33365
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: خرمشهر، جنگ، آزادی، بلدیه