تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۹
۰
 
کتابخانه و موزه ملک
 
کتابخانه و موزه ملی ملک تا سال ۱۳۷۵ در خانه ملک برپا بود. اما حاج حسین از آغاز کار، گسترش آن را از نظر دور نداشت و بنای ساختمانی بزرگ تر را پیش بینی کرد. بنابراین در۲۹ تیرماه ۱۳۲۳ قطعه زمین بزرگی را در باغ ملی تهران (محل کنونی مؤسسه) برای ساختمان جدید کتابخانه و موزه وقف کرد. احداث ساختمان جدید در زمان حیات حاج حسین ملک ممکن نشد. تا این که آستان قدس رضوی طراحی و بنای ساختمان جدید را در سال ۱۳۶۴ آغاز کرد و در ۱۳۷۵ به پایان برد.
Share/Save/Bookmark
 کد مطلب: 35348
Share/Save/Bookmark
مرجع : آژانس عکس تهران
کلمات کليدی: کتابخانه، موزه ملک، بلدیه