تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۱
۰
 
راهکارهای نوین «توسعه اجتماعی» شهر تهران
 
سخنرانان این نشست را آقایان دکتر هادی خانیکی، دکتر محمد حسین پناهی، دکتر اسماعیل عالی زاد و دکتر محمود جمعه پور را تشکیل داده که به بررسی مفهوم توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، ارتباطات شهری و همچنین مولفه های پایدار توسعه اجتماعی و موضوعاتی از این قبیل پرداختند.
Share/Save/Bookmark
بلدیه، نشست تخصصی «توسعه اجتماعی با تأکید بر ابعاد مفهومی و توسعه شهری» در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشکده ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با حضور دانشجویان و کارشناسان حوزه ارتباطات و برنامه ریزی شهری برگزار شد.سخنرانان این نشست را آقایان دکتر هادی خانیکی، دکتر محمد حسین پناهی، دکتر اسماعیل عالی زاد و دکتر محمود جمعه پور را تشکیل داده که به بررسی مفهوم توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، ارتباطات شهری و همچنین مولفه های پایدار توسعه اجتماعی و موضوعاتی از این قبیل پرداختند.
کامبیز مصطفی پور مدیرمطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در گفتگو با شهر خبر اظهار کرد: شهرداری تهران در راستای نزدیکی رابطه بین اندیشه وعمل ارتباط با دانشگاه ها را در برنامه مرکز مطالعات شهر تهران قرار داد چرا که اگر شهری بخواهد رشد و توسعه پیدا کند قطعا همه متفکران و نظریه پردازان و مدیران اجرایی و همچنین مردم باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه سلسله نشست هایی را با دانشگاه ها آغاز کردیم، افزود: مسئولیت برگزاری این نشست با خود دانشگاه علامه طباطبایی بود و مرکز مطالعات درواقع حمایت گر این همایش بود. مفهوم توسعه اجتماعی مفهومی با سابقه در دنیا نیست و کمتر از 50 سال است که نظریه پردازان و اندیشمندان به مفهوم توسعه اجتماعی در مقابل توسعه اقتصادی پرداخته اند. توسعه اقتصادی شاخص های مشخصی دارد و بسیاری از کشورها با وجود شرایط اقتصادی ایده ال همچنان خشنودی و رضایت را برای مردم نتوانستند فراهم کنند.
مصطفی پور خاطرنشان کرد: در ایران اولین گزارش توسعه اجتماعی را شهرداری در سال 1357 منتشر کرد و بعد از آن به طور پراکنده در برنامه های سوم و چهارم توسعه به مفهوم توسعه اجتماعی پرداخته شد. شهرداری تهران مطالعه ای از شش سند فرادستی در حوزه سند ملی انجام داده است ، در بررسی قانون اساسی بحث های مفاهیم تامین اجتماعی را از آن استخراج کرد و همچنین سند چشم انداز، برنامه پنج ساله اول تا چهارم را مورد بررسی قرار داده است.
مدیرمطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ادامه داد: سه سند فرادست شهری نیز شامل راهبردهای سند چشم انداز شهر تهران در افق 1404، راهبردها و طرح های موضوعی و موضعی طرح جامع شهر تهران و لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران را علاوه بر بحث های نظام تامین اجتماعی  و سلامت و بهداشت که از اسناد ملی گرفته شد، اسناد شهری در حوزه ترافیک، آلودگی زیست بومی، زباله های شهری، حاشیه نشینی، بافت فرسوده، جرائم و آسیب های اجتماعی و اضطراب زندگی شهری مواردی است که از اسناد شهری استخراج کره است.
مصطفی پور ضمن بیان اینکه یک مدل تلفیقی از آنچه در سطح دنیا سازمان ملل بدانها می پرداخت بومی سازی کردیم که با بررسی 50 تن از اساتید دانشگاه نهایت 120 شاخص استخراج شد، گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته مهمترین شاخص ها و مولفه های شهر تهران از جمله سرمایه اجتماعی، وضعیت اجتماعی، حقوق شهروندی، هویت، کیفیت زندگی و اوقات فراغت، توسعه کالبدی، سلامت و مهارت های اجتماعی و آگاهی است که باید در اولویت برنامه شهرداری تهران قرار گیرد.
وی در خصوص سه نتیجه نهایی این بررسی ها تصریح کرد: نخست اینکه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با توجه به نوع ساختار سازمانی و رویکردهایی که در ده سال گذشته مفهوم توسعه اجتماعی را در شهرداری تهران تثبیت کرد  بهترین سازمان برای اجرایی شدن مفهوم توسعه اجتماعی در شهر تهران است که بر اساس مطابقت رویکرد توسعه اجتماعی معاونت اجتماعی با مولفه ها و شاخص هایی که از اسناد نه گانه گرفته شده، شهرداری تهران باید در درجه نخست به مولفه کیفیت زندگی و اوقات فراغت بپردازد و توجه به مولفه سرمایه اجتماعی، شهروندی، کارآفرینی و اشتغال، هویت و نهایتا تغییر اجتماعی را دنبال کند.
مدیرمطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ضمن اشاره به اینکه در واقع برنامه و بودجه باید طبق سنجش و پایش دوره ای  و ارزیابی شاخص های توسعه اجتماعی در شهر تهران صورت بگیرد، اظهار کرد: در این نشست مفهوم « توسعه اجتماعی» از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده شد و اساتید نظرات خود را در مورد حاشه نشینی، حریم تهران از دید شهرسازی و فرهنگی مطرح کردند.
مصطفی پور در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد متخصصین حوزه پژوهش اجتماعی این بود که باید به تغییرات اجتماعی توجه ویژه ای شود، رشد شتابان تغییرات اجتماعی شهر تهران اینقدر سریع است که با کمی غفلت جا خواهیم ماند، با رشد تکنولوژی سبک زندگی در حال تغییر است و شهرداری تهران باید به موضوع هویت های محلی و ملی توجه ویژه ای داشته باشد.
کد مطلب: 11915
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: تهران,شهردار تهران,شهرداری تهران,تهرانی ها,آلودگی هوای تهران,هوای تهران,متروی تهران