انتقاد چمران از حق الجلسه ناچیز شوراها

8 خرداد 1393 ساعت 12:16

همه کسانی که در شوراها فعالیت داشتند و فعالیت دارند به نحوی بنا دارند به کشور و پیشرفت آن کمک کنند و در این زمینه باید از تجارب و روش های نمایندگان ادوار شورای عالی استان ها استفاده کنیم.


بلدیه، رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه حق جلسه شوراها بسیار ناچیز و بخور و نمیر است، گفت: امیدواریم توجه ویژه ای به شورا صورت گیرد ضمن اینکه اساسنامه مجمع نمایندگان ادوار شورای عالی استان های کشور با حضور بیش از ۱۰۰ نماینده ادوار شورا به تصویب رسید. 
به گزارش فارس مهدی چمران در حاشیه نخستین همایش مجمع ادواری شورای عالی استان ها که صبح امروز با حضور 100 نفر از نمایندگان ادوار شورای عالی استان ها و همچنین حجت الاسلام و المسلمین نقویان در مجتمع فرهنگی و آموزشی آدینه برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دغدغه شوراها و مشکلات این گروه از جامعه برای نمایندگان ادوار شورای عالی استان ها ملموس است.
وی تصریح کرد: همه کسانی که در شوراها فعالیت داشتند و فعالیت دارند به نحوی بنا دارند به کشور و پیشرفت آن کمک کنند و در این زمینه باید از تجارب و روش های نمایندگان ادوار شورای عالی استان ها استفاده کنیم.
رئیس شورای عالی استان ها خاطرنشان کرد: با امکانات و نفوذی که شورای عالی استان ها در بین مردم دارند قطعاً می توانیم به قله های پیشرفت دست پیدا کنیم.
چمران در ادامه به تشکیل مجمع ادواری شورای عالی استان ها اشاره کرد و گفت: این کار از مدت ها قبل پیشنهاد شده بود و رایزنی ها و برنامه ریزی ها در این زمینه صورت گرفت و در نهایت توانستیم 100 نفر را در این جلسه دعوت کنیم.
وی افزود: یکی از برنامه های مجمع نمایندگان ادوار شورای عالی استان های کشور در نخستین جلسه تدوین و تصویب اساسنامه مجمع نمایندگان ادوار شورای عالی استان ها بود که در نهایت این اساسنامه در 18 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید.
رئیس شورای عالی استان ها خاطرنشان کرد: این اساسنامه با هدف استفاده از تجارب نمایندگان ادوار شورای عالی استان ها و همچنین رفع معضلات شهرها و روستاها در زمینه هایی چون آلودگی هوا، مدیریت یکپارچه شهری، خالی شدن روستاها و آسیب دیدن کشاورزان تصویب شده است.
چمران افزود: متأسفانه در سال های گذشته نمایندگان ادوار شورای عالی استان ها نتوانستند در یک مکان و در یک زمان با هم جمع شوند و از تجارب یکدیگر استفاده کنند و این در حالی است که سایر دستگاه ها از جمله مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس در طول سال چنین جلساتی را برگزار می کنند و ما نیز به این نتیجه رسیدیم که برای پیشبرد اهداف در شهرها و روستاها باید جلساتی را با نمایندگان ادوار شورای عالی استان ها داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به حق الجلسه شوراها گفت: متأسفانه این حق الجلسه بسیار ناچیز و بخور و نمیر است و امیدواریم دولت ویژه ای را به شوراها و ارائه تسهیلات به آنها داشته باشد.
چمران افزود: شوراها می توانند بازوی قوی ای برای دولت در شهرها و روستاها باشند و موجب چابک شدن دولت باشند.
به گزارش فارس، اساسنامه مجمع نمایندگان ادوار شورای عالی استان های کشور به شرح ذیل است:
فصل اول:
مقدمه
ایجاد زمینه ای لازم برای بسط تعامل و ارتباط بین نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها در دوره های مختلف و بهره گیری از تجارب و دستاوردهای آنها و انتقال تجربیات و هم اندیشی و هم افزایی در مورد مسائل مشترک از طریق ایجاد تشکیلات قانونی و منسجم ضروری به نظر می رسد.
با اذعان به این ضرورت تعدادی از اعضای شورای عالی استان های کشور (ادوار مختلف) براساس ضوابط و شرایط قانونی لازم «مجمع نمایندگان ادوار شورای عالی استان های کشور» را متشکل از نمایندگان شورای عالی استان ها در طول دوره ةای گذشته و علاقه مند به عضویت، تشکیل می دهند.
ماده 1- این مجمع به نام «مجمع نمایندگان ادوار شورای عالی استان های کشور» است که در این اساسنامه به اختصار مجمع نامیده می شود و به عنوان یک سازمان مردم نهاد غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.
ماده 2- اعضای مجمع، التزام خود به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و علی الخصوص اصل ولایت فقیه را اعلام می دارند.
ماده 3- اعضای مجمع، حداقل یک دوره در شورای عالی استان ها می بایست عضویت داشته باشند و مقید به رعایت شئونات اسلامی باشند.
تبصره:
اعضای فعلی شورای عالی استان ها در صورتی که در گذشته در شورای عالی استان ها عضوت داشته باشند می توانند در مجمع عضویت داشته باشند.
ماده 4- حوزه فعالیت این مجمع در سطح کشور و دفتر اصلی این مجمع  در تهران خواهد بود.
تبصره 1- تا تعیین محل دائمی دبیرخانه مجمع توسط شورای مرکزی، محل استقرار آن در دبیرخانه شورای عالی استان ها خواهد بود.
تبصره 2- مجمع می تواند نشست ادوار رؤسای استان های کشور، رؤسای مراکز استان ها و ادوار شوراهای اسلامی شهر و روستاهای هر استان را با محوریت اعضای شورای عالی، رؤسای شورای اسلامی استان و رؤسای مرکز آن استان تشکیل دهند. نحوه شکل گیری مجمع استان طی آیین نامه ای در شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار شورای عالی استان تهیه و توسط دبیرکل ابلاغ خواهد شد.
فصل دوم:
ماده 5- اهداف مجمع
- تبادل تجربیات و دستاوردهای شوراها بین اعضای مجمع
- هم اندیشی و اشتراک مساعی در خصوص مسائل مشترک فی مابین
- ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای به شورای اسلامی شهر و روستا و مجموعه مدیریت شهری و امور محلی
- ارائه نظرات مشورتی در خصوص مسائل و موضوعات مشترک مربوط به شوراها و مدیریت شهری و امور محلی
- تلاش در ارتقای جایگاه شورای اسلامی شهرها و روستاها
- مدیریت شهری و امور محلی و شوراهای فرادست
- مساعی لازم جهت انجام فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، مطالعاتی، پژوهشی و اجرایی مرتبط با حوزه شوراها و مدیریت شهری و امور محلی
- فراهم کردن زمینه مناسب جهت استفاده از خرد جمعی و تبادل افکار و اندیشه های مجموعه شوراهای اسلامی شهر و روستا و مدیریت شهری و امور محلی و شوراهای فرادست
- کمک به شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و شوراهای فرادست (در انجام مأموریت های قانونی محوله)
موضوع فعالیت:
ماده 6- فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، مطالعاتی، پژوهشی و اجرایی در حوزه مسائل شوراها و مدیریت شهری و روستایی خواهد بود.
تبصره 1- طرح ها و برنامه ها و اقدامات اجرایی پیش بینی شده در اساسنامه که به نحوی با وظایف وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی مرتبط است پس از اخذ موافقیت دستگاه های اجرایی مربوطه به مرحله اجرا درخواهد آمد.
تبصره 2 - در صورت موافقت شورای عالی استان ها حضور نمایندگان منتخب مجمع در جلسات کمیسیون های شورای عالی استان ها بلامانع است.
فصل سوم:  ارکان مجمع:
ماده 7 - ارکان مجمع عبارتند از:
1- هیئت مؤسس
2- مجمع عمومی
3- شورای مرکزی متشکل از 12 نفر عضو انتخابی به انتخاب مجمع عمومی به مدت 2 سال و سه عضو انتخابی که عبارتند از رئس شورای عالی استان ها و دو عضو دبیرخانه شورای عالی استان ها به انتخاب رئیس شورای عالی استان ها
4- دبیرکل به انتخاب شورای مرکزی
5- بازرس (حسابرس) به مدت یکسال با انتخاب مجمع عمومی
تبصره 1- اعضای هیئت مؤسس به مدت یکسال به عنوان شورای مرکزی خواهند بود و مسئولیت ثبت مجمع در سازمان مردم نهاد وزارت کشور را عهده دار خواهند بود.
تبصره 2- مجمع عمومی هر سال یک بار تشکیل جلسه عمومی خواهد داد.
تبصره 3- دعوت از مجمع عمومی توسط دبیرکل و در موارد ضروری با تصویب شورای مرکزی صورت خواهد گرفت و همچنین بازرس و یک سوم اعضای مجمع عمومی می توانند تقاضای برگزاری جلسه فوق العاده مجمع را مطرح کنند.
تبصره 4- دعوت از مجمع عمومی از طریق پست یا هر وسیله مقتضی دیگر خواهد بود فاصله ابلاغ دعوتنامه تا روز جلسه باید حداقل 10 روز باشد.
تبصره 5- جلسات مجمع عمومی با حضور دو سوم اعضای نمایندگان ادوار رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 6- چنانچه در بار اول اکثریت دو سوم حاصل نشود جلسات مجمع با نصف به علاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد.
تبصره 7- چگونگی تشکیل جلسات، رسمیت داشتن و تصمیم گیری در سایر ارکان مجمع از جمله شورای مرکزی و... براساس آیین نامه داخلی خواهد بود که توسط دبیرکل به شورای مرکزی جهت تصویب پیشنهاد خواهد شد.
تبصره 8- دستور کار مجمع عمومی یا فوق العاده با پیشنهاد و تصویب شورای مرکزی و ابلاغ دبیرکل مجمع خواهد بود.
ماده 8- وظایف اختیارات مجمع عمومی:
- تعیین خط مشی های کلی مجمع - رسیدگی به جریان کلی امور - تصویب سیاست های کلان مجمع - رسیدگی به تراز و بیلان کار مجمع - استماع گزارش های شورای مرکزی، دبیرکل و بازرس - انتخاب شورای مرکزی و بازرس- تصویب میزان حق عضویت سالیانه براساس پیشنهاد شورای مرکزی - اصلاح اساسنامه - انحلال و تسویه
ماده 9- وظایف و اختیارات شورای مرکزی:
- انتخاب دبیرکل از بین اعضای شورای مرکزی
- انتخاب یک نفر به عنوان رئیس، نایب رئیس و یک منشی از بین اعضای شورای مرکزی به مدت یک سال
- تنظیم سیاست های کلان مجمع و ارائه به مجمع عمومی
- تهیه و تدوین آیین نامه های داخلی
- تدوین و تصویب اصول کلی همکاری چند جانبه با سایر نهادها
- نظارت بر اجرای مصوبات و فعالیت های مجمع
- بررسی، تعیین و پیشنهاد میزان حق عضویت سالانه به مجمع عمومی
- بررسی و تصویب تعداد کمیسیون ها، کارگروه ها و کمیته های تخصصی به پیشنهاد دبیرکل
ماده 10- وظایف و اختیارات دبیرکل:
- همکاری در اداره جلسات مجمع عمومی
- طراحی، برنامه ریزی و ارائه راهکارهای اجرایی
- انجام اقدامات لازم جهت تحقق اهداف مجمع
- افتتاح حساب جاری یا هر گونه حساب دیگر نزد بانک ها
- تشکیل دبیرخانه اجرایی مجمع و اداره امور مالی، اداری و اجرایی دبیرخانه
- اجرای اقدامات، محوله از طرف شورای مرکزی
- تصمیم گیری در خصوص حصول کلی هزینه ها، درآمدها و قبول کمک ها و هدایا
ماده 11- شورای مرکزی جهت پیشبرد امور و بررسی مسائل تخصصی و استفاده از تخصص ها و تجارب کارشناسان عضو و غیر عضو می تواند به تناسب نیاز به صورت موردی کمیسیون ها و کارگروه هایی را تشکیل دهد.
فصل چهارم: مسائل مالی
ماده 12: سال مالی مجمع از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال به پایان می رسد در اولین سال تشکیل، سال مالی از زمان تأسیس تا پایان اسفند همان سال خواهد بود.
ماده 13: تأمین منابع و هزینه های مجمع از طریق - حق عضویت اعضا - هدایا و کمک های مردمی اشخاص حقیقی و حقوقی و کمک های دولت و نهادها و سازمان ها و ما به ازای فعالیت های مجمع خواهد بود.
ماده 14: تمامی وجوه مجمع اعم از دارایی ها - حق عضویت و کمک های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر مالی براساس اصول حسابداری ثبت و نگهداری خواهد شد و در پایان سال مالی به مجمع ارائه می شود.
ماده 15: هزینه کرد مالی امور اجرایی مجمع در چارچوب خط مشی های کلان مجمع، مصوبات شورای مرکزی و با امضای مشترک دبیرکل و رئیس شورای مرکزی در غیاب وی نایب رئیس شورای مرکزی صورت می گیرد و مجمع عملیات مستقیم تجاری نخواهد داشت.
فصل پنجم: انحلال و تسویه
ماده 16- انحلال مجمع با پیشنهاد حداقل یک سوم کل اعضا و تصویب دو سوم کل اعضای حاضر مجمع امکانپذیر خواهد بود.
ماده 17- هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه بنا به تصویب در مجمع عمومی و با اطلاع و تأیید مجامع قانونی مربوطه خواهد بود.
ماده 18- این اساسنامه مشتمل بر مقدمه شش فصل 18 ماده و 6 تبصره در تاریخ 8 خرداد 93 به بررسی و تصویب هیئت مؤسس مجمع رسید و پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا است.


کد مطلب: 12008

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/12008/انتقاد-چمران-حق-الجلسه-ناچیز-شوراها

بلديه
  http://www.baladiye.com