تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۹
۰
 
صرف اعتبارات جرایم رانندگی برای ایمن سازی معابر
 
مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه از محل بودجه جرایم رانندگی پایتخت در سال 92، 37 میلیارد تومان به حساب ذی حساب طرح های عمرانی شهرداری ریخته شده بود گفت:خوشبختانه با توجه به اجرای پروژه های ایمن سازی شبکه معابر مندرج در توافق نامه های این بودجه، طی روزهای آتی بودجه 37 میلیاردی وصول خواهد شد.
Share/Save/Bookmark
بلدیه، مهر: مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه از محل بودجه جرایم رانندگی پایتخت در سال 92، 37 میلیارد تومان به حساب ذی حساب طرح های عمرانی شهرداری ریخته شده بود گفت:خوشبختانه با توجه به اجرای پروژه های ایمن سازی شبکه معابر مندرج در توافق نامه های این بودجه، طی روزهای آتی بودجه 37 میلیاردی وصول خواهد شد.    مسعود رنجبریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیگیر سهم شهرداری از جرایم سال 93 نیز هستیم اظهار داشت: براساس قانون جدید راھنمایی و رانندگی مقرر شده 42 درصد از جرایم راھنمایی و رانندگی در محدوده شھری به شھرداری ها پرداخت شود که خوشبختانه دولت یازدهم همکاری لازم برای پرداخت سهم شهرداری از جرایم رانندگی را دارد گفت.
وی ادامه داد: در سال 92 مجموع جرایم وصولی شهر تهران 200 میلیارد تومان بوده که باید 42 درصد از این رقم به شهرداری تهران پرداخت می شد.
رنجبریان تصریح کرد: در بودجه سال 93 نیز سهم شهرداری های کل کشور از جرایم رانندگی بالغ بر 250 میلیارد تومان پیش بینی شده که امیدواریم امسال هم بر اساس قانون بتوانیم سهم شهرداری تهران از جرایم رانندگی را دریافت کرده و این بودجه را صرف توسعه زیر ساخت ها، ایمن سازی و توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت کنیم.
وی ادامه داد: متاسفانه شهر تهران در سال 90 نتوانست هیچ مبلغی را از جرایم سال 90 دریافت کند و در سال 91 نیز تنها 1 میلیارد تومان به شهر تهران پرداخت شد.
مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شھری معاونت حمل و نقل و ترافیک شھرداری تھران با بیان اینکه بودجه 37 میلیارد تومانی از محل جرایم سال 92  به حساب ذی حساب طرح های عمرانی شهرداری ریخته شده بودکه طی روزهای آتی وصول خواهد شد گفت: تحقق کامل سھم شھرداری ھا از محل درآمدھای ناشی از وصول جرایم، حق مردم است چرا که این اعتبارات می تواند کمکی برای توسعهحمل و نقل عمومی و کاھش ترافیک در شھرھا باشد.
کد مطلب: 13133
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: شهرداری تهران,رانندگی,شهرداری,جریمه,سایت خبری بلدیه,تخلفات رانندگی,معابر