تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۷
۰
 
برج و باروهای تهران قدیم
 
تهران قدیم همچون شهرهای قدیمی ایران دارای برج و بارویی بود. ظاهرا اولین برج و باروی دور تهران به فرمان شاه طهماسب صفوی به سال 964قمری ایجاد شد.
Share/Save/Bookmark
برج و باروهای تهران قدیم
بلدیه، دنیای اقتصاد: تهران قدیم همچون شهرهای قدیمی ایران دارای برج و بارویی بود. ظاهرا اولین برج و باروی دور تهران به فرمان شاه طهماسب صفوی به سال 964قمری ایجاد شد.
بنابه گفته نویسنده مرآت البلدان این بارو شش هزار گام طول آن بود و به عدد سوره مبارکه قرآن یعنی 114 برج برای بارو قرار دادند. البته باید درنظر داشت تهران 500 سال پیش دهی بزرگ بیش نبوده است. این برج و باروی اولیه چهار دروازه بیشتر نداشت: دروازه حضرت عبدالعظیم به سوی ری، دروازه دولاب، دروازه شمیران و دروازه قزوین. البته محدوده آن زمان تهران نیز با توجه به کوچکی ابعادش چنین بود: حد شمالی خیابان امیرکبیر، میدان سپه و خیابان سپه، حد شرقی خیابان ری، حد جنوبی خیابان مولوی و حد غربی خیابان وحدت اسلامی (شاهپور). ژوبر فرستاده ناپلئون به دربار فتحعلی شاه که در سال 1221قمری به تهران سفر کرد، برج و باروی شاه طهماسبی را از حیث بنا متوسط ارزیابی کرده است.
ژنرال گاردان فرستاده معروف ناپلئون به دربار فتحعلی شاه نیز چنین توصیفی از حصار تهران دارد: هیچ قسم نقشه جنگی در ایران موجود نیست، فقط دور هر قصبه ای حصاری است از گل، دارای برج های مرتفع آجری کنگره دار و گرد شهرها خندق نیز کنده اند و خندقی نیز گرداگرد تهران هست که هیچ قسمت آن از قلعه دیده نمی شود.
کد مطلب: 14756
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: تهران,تهران قدیم,سایت خبری بلدیه,اولین های تهران,برج,برج و بارو