تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۳
۰
 
هیات حل اختلاف مرجع مناسبی برای انتخاب شهردار نیست
 
نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به طرح پیشنهادی از سوی مجلس در خصوص انتخاب شهردار توسط هیات حل اختلاف، گفت: این حرکت شهر را یک قرن به عقب خواهد برد و شهرها به شیوه بلدیه ها اداره خواهند شد.
Share/Save/Bookmark
بلدیه، مهر: نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به طرح پیشنهادی از سوی مجلس در خصوص انتخاب شهردار توسط هیات حل اختلاف، گفت: این حرکت شهر را یک قرن به عقب خواهد برد و شهرها به شیوه بلدیه ها اداره خواهند شد.مرتضی طلایی با بیان این مطلب گفت: طرح مجلس یک حرکت رو به عقب است. اگر ما نظام شورایی را پذیرفته ایم باید برای رای مردم احترام قائل شویم. اعضای شورا نمایندگان مردم هستند که حق انتخاب شهردار را دارند. این روش پیشرفته ترین روش انتخاب شهردار است که بر اساس تجربه، شورا با شهردار منتخب خود هماهنگ تر است.
وی ادامه داد: شان مجلس ورود به این گونه مسائل نیست و باید به موضوعاتی بپردازد که قدرت شوراها را افزایش دهد.
طلایی با بیان اینکه نباید به خاطر قانونمند شدن استیضاح شهرداران نظام شورایی را ضعیف کرد، گفت: هیات حل اختلاف مرجع مناسبی برای انتخاب شهردار نیست و این تصمیم گیری در تاریخ فعالیت مجلس ثبت خواهد شد .
نایب رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: در طرح مجلس اعضای شورا به 15 نفر کاهش پیدا می کنند اما شهری مانند تهران برای اداره نیاز به پارلمان شهری با حداقل 71 عضو دارد. مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس به دنبال کاهش اعضای شورا هستند.
به اعتقاد طلایی این گونه طرح ها حاصل توهم خودبزرگ بینی و کوچک بینی سایرین است و تنها با روش دیوان سالاری و قیم مآبانه چنین طرح هایی از سوی کسانی که خود را عقل کل می دانند مطرح می شود.
کد مطلب: 14884
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: شهردار تهران,طلایی,شورای شهر,مرتضی طلایی,شورای شهر تهران,سایت خبری بلدیه,اعضای شورای شهر,انتخاب شهردار,شهردار,هیئت رئیسه شورای شهر