تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۱
۰
 
حافظی: عدم ارجاع گزارش به کمیسیون ها، دور زدن آنهاست
 
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به پاسخ شهرداری تهران به گزارش تفریغ بودجه سال 92 ، گفت: این پاسخ بدون ارجاع به کمیسیون های شورا در دستور جلسه امروز قرار گرفته است. این رویه دور زدن کمیسیون ها است و عدم ارجاع گزارش به کمیسیون ها پذیرفتنی نیست.
Share/Save/Bookmark
بلدیه، ایسنا نوشت: رحمت الله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی «لایحه پیشنهاد تامین اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه های آب و فاضلاب شهر تهران»، به سه مغایرت این لایجه با دستور العمل نحوه اداره جلسات به تاریخ 19 اردیبهشت سال 92 خبر اشاره کرد، اظهار کرد: در ماده 6 این دستورالعمل، بند 2 آمده است، "پیشنهادهای نهادهای عمومی و دستگاه های اجرایی از طرف عالی ترین مقام دستگاه یا نهاد ارایه می شود" که این موضوع در لایحه مذکور رعایت نشده است به طوری که باید لایحه توسط وزیر نیرو به رئیس شورا ارجاع می شد اما توسط مدیرعامل آبفای استان تهران به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا ارجاع شده است. 
وی ادامه داد: در تبصره یک ماده 11 دستورالعمل نیز قید شده است " به تشخیص رئیس شورا طرح ها یا لوایحی که موضوعات مختلفی دارد، به کمیسیون های اصلی و فرعی ارجاع می شود.کمیسیون فرعی ظرف حداکثر دو هفته گزارش خود را به کمیسیون اصلی با هیات رئیسه ارسال می نماید تا مجموعا به انضمام گزارش کمیسیون اصلی برای طرح در جلسه علنی شورا تقدیم گردد.» این در حالیست که لایحه مذکور به کمیسیون های فرعی ارجاع نشده است و نظر کمیسیون های فرعی را نیز ندارد.
 
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به تبصره ماده 14 که اعلام می کند، "در هر صورت گزارش کمیسیون ها در طرح های عادی و فوریت دار قبل از طرح در شورا در اختیار شورا قرار می گیرد" تاکید کرد: این لایحه قبل از ارائه در صحن در اختیار اعضای شورای قرار نگرفته است تا کمیسون ها در جریان مساله باشند. از این رو لازم است لایحه برای بررسی در اختیار کمیسیون های فرعی و اصلی قرار گیرد تا علاوه بر جمع بندی نسبت به لایحه، اعضا مطالعه ای نسبت به آن داشته باشند.
 
وی همچنین در بررسی «لایحه تفریغ بودجه سال 1392 شهرداری تهران» اظهار کرد: گزارش تفریغ بودجه سال 92 توسط حسابرس شورا تنظیم و در تاریخ 8 بهمن سال گذشته به شهرداری ارجاع شد و شهرداری نیز پاسخ گزارش حسابرس را در 8 اسفندماه به شورا ارسال کرد.
 
حافظی با اشاره به اینکه پاسخ ارائه شده در تاریخ 28 اردیبهشت ماه امسال توسط ریاست شورا به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شده است، گفت: در نهایت پاسخ بدون ارجاع به کمیسیون های شورا در دستور جلسه امروز قرار گرفته است. این رویه دور زدن کمیسیون ها است و عدم ارجاع به کمیسیون ها پذیرفتنی نیست.
 
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران پیشنهاد کرد: این موضوع از دستور جلسه شورا خارج شود و دو هفته به کمیسیون ها فرصت داده شود تا پاسخ شهرداری مورد مطالعه قرار گیرد در صورتی که پاسخ ارائه شده قابل پذیرش باشد، تشکر خواهد شد و اگر قابل پذیرش نباشد تکالیف جدیدی به شهرداری ابلاغ خواهد شد.
کد مطلب: 22397
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: کمیسیون فرهنگی,کمیسیون صنایع و معادن,کمیسیون قضایی,کمیسیون اصل 90,کمیسیون,کمیسیون کشاورزی,کمیسیون برنامه و بودجه,کمیسیون شوراها,کمیسیون ماده 100,کمیسیون سلامت,کمیسیون ماده 5,کمیسیون نظارت