تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۷
۰
 
شهرداری باید ابتکار عمل را بدست بگیرد
 
مدیرعامل شبکه یاری کودکان کار گفت: تجربه سال های اخیر در حوزه رسیدگی به امور آسیب دیدگان اجتماعی نشان می دهد که این افراد به دستگاه های دولتی اعتماد ندارند و این مهم کار مدیریت شهری را برای ساماندهی این افراد ممکن است کمی دشوار کند.
Share/Save/Bookmark
بلدیه، شهرنوشت:فاطمه قاسم زاده  ضمن بیان این مطلب افزود: مقابله با هر نوع آسیب اجتماعی مستلزم بازتعریف دقیق این مفهوم و نگاه واحد تمامی دستگاه های مسئول به آسیب های اجتماعی است.وی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون مرز مشخصی میان آسیب های اجتماعی و جرایم اجتماعی تعیین نشده است، عنوان کرد: براساس رویکرد علمی، بسیاری از آسیب های اجتماعی همچون دستفروشی و کار کودکان در ذات خود جرم محسوب نمی شود. در واقع در تمامی جوامع بخشی از جمعیت کم برخوردار و محروم برای گذران زندگی مجبور به کار در خیابان هستند و این موضوع را می توان تنها در قالب بی توجهی به هنجارهای رایج تعریف کرد.
مدیر عامل شبکه یاری کودکان افزود: نکته مهم این جاست که بدانیم بسیاری از آسیب های اجتماعی که امروز جرم محسوب نمی شوند در آینده می توانند زمینه ساز شکل گیری جرم شوند. از همین رو، پیش از ایجاد هر نوع بحران باید وارد عمل شد و با یک رویکرد مشترک شرایط را کنترل کرد.
قاسم زاده با بیان اینکه مرزهای موجود میان دو مفهوم آسیب های اجتماعی و جرایم اجتماعی ایجاب می کند تا مسئولان فارغ از هر نوع نگاه ضربتی، تنها با شناسایی و توانمندسازی قربانیان از شکل گیری جرم جلوگیری کنند، گفت:کودکان کار، معتادان و دستفروشان در سال های اخیر بارها از سوی دستگاه های انتظامی جمع آوری شدند و بعد از مدتی نیز با شرایطی متفاوت به کار خود ادامه داده اند.
این روانشناس باتاکید بر اینکه طرح صرف جمع آوری آسیب دیدگان اجتماعی شکست می خورد، خاطرنشان کرد : بی توجهی به شرایط اجتماعی و خانوادگی آسیب دیدگان و جمع آوری این افراد به عنوان اولین و آسان ترین راه نه تنها موجب کاهش آسیب ها نشده، بلکه به گسترش آسیب ها انجامیده است.
قاسم زاده در ادامه به بی اعتمادی آسیب دیدگان به نهادهای دولتی اشاره کرد و گفت: بی برنامگی و موازی کاری سازمان ها در طول سال های اخیر موجب شد تا بسیاری از اقشار آسیب دیده با کناره گیری از این دستگاه ها و روی آوردن به سازمان های مردم نهاد خواستار تغییر باشند.
وی افزود: بر این اساس، هر نوع ساماندهی آسیب های اجتماعی و بهبود شرایط آسیب دیدگان در گرو ارتباط تنگاتنگ با سازمان های مردم نهاد و استفاده از تجربیات آن هاست که شهرداری تهران دراجرای طرح انضباط شهری به این مورد توجه دارد.

مدیر عامل شبکه یاری کودکان کار به اجرای طرح انضباط شهری در منطقه 12 پرداخت و عنوان کرد: آسیب های گسترده در این منطقه موجب شد تا بسیاری از سازمان های مردم نهاد با تمرکز بر منطقه 12 درصدد پوشش بخشی از مشکلات باشند. البته تجربه نشان می دهد که وسعت آسیب های اجتماعی به اندازه ای است که بدون حمایت دستگاه های قدرتمندی چون شهرداری هیچ گونه تغییری ممکن نیست.
قاسم زاده در ادامه خاطرنشان کرد: بدون شک شناسایی آسیب دیدگان، بررسی نیازمندی ها و توانایی های این افراد و در مرحله آخر ایجاد بسترهای لازم برای بروز استعدادها باید جایگزین جمع آوری و اسکان موقت این افراد شود.
وی تاکید کرد: به عقیده من شهرداری باید در این زمینه ابتکار عمل را در دست بگیرد و با تمرکز بر توانمندسازی و آموزش آسیب دیدگان از هر گونه موازی کاری جلوگیری کند.
کد مطلب: 22520
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: شهرداری منطقه 2,دست رد دولت به شهرداری,شهردار57,شهرداریها,شهردار تونس,طرح سوال از شهردار,شهردار سنندج,سازمان فرهنگی هنری شهرداری,معاونان شهردار,تغییر معاونان شهرداری,شهرداری کرمانشاه,شهردارابادان