تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۲
۰
معاون شهردار تهران :
بررسی واگذاری سهام شهروند و شهر آفتاب
 
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت: شهرداری براساس اسناد بالادستی ازجمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی نظام اداری کشور ، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجساله دوم شهرداری، موضوع واگذاری بخشی از سهام فروشگاه های شهروند و مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب به بانک شهر را بررسی می کند.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| امانی  با بیان این مطلب افزود: فروش شهروند یا واگذاری مدیریت آن مطرح نیست بلکه انتقال بخشی از سهام آن به بانک شهر در حال مطالعه و بررسی است. زیرا بانک شهر یکی ازمراکز اصلی پشتیبانی از طرح های مدیریت شهری در کل کشور بوده و سهامداران آن نیز کلانشهرهای کشور هستند که این انتقال سهام، فرصتی جهت فروشگاه شهروند ایجاد می کند تا امکان گسترش شعبه های آن درکلان شهرهای کشور فراهم شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران ادامه داد: بند "ب" ماده 136 برنامه پنج ساله دوم شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر، شهرداری را موظف کرده است تا نسبت به شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در شهر تهران برای ایفای نقش های برتر ملی و فراملی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام کند. ازطرفی فصل هفتم برنامه پنج ساله دوم و بالاخص مفاد ماده 144، جهت گیری و راهبرد " چابک سازی کاهش تصدی گری و حاکمیت مدیریت کارفرمایی" را به عنوان یکی از مبانی اقتصاد شهری تعیین و شهرداری تهران را مکلف کرده است تا نظام بهره برداری از پروژه های افتتاح شده و یا درحال احداث را با رویکرد واگذاری به بخش خصوصی، اعم از واسپاری، پیمانکاری ، برون سپاری و خصوصی سازی، طراحی و اجرا کند. در همین زمینه و درجدول شماره 2 ذیل ماده 2 مصوبه برنامه دوم، شاخص عملیاتی «نسبت به تعداد پروژه های واگذار شده به بخش خصوصی به کل پروژه های قابل واگذاری» تعریف شده است که باید از 64 درصد در سال 1392 به 100 درصد تا پایان برنامه برسد . لذا شهرداری تهران در راستای اجرایی کردن برنامه دوم مصمم است که با واگذاری برخی مجموعه های اقتصادی- بازرگانی خود را از تصدی گری جدا کند.
امانی فروشگاه های شهروند و مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب را از مصادیق بارز مجموعه های مالی بازرگانی معرفی کرد و گفت: اتفاقا براساس مصوبه شورای اسلامی شهر ساخت و توسعه مجموعه شهر آفتاب باید از ابتدا به بخش خصوصی واگذار می شد اما به دلیل شرایط اقتصادی کشور و نبود چشم انداز روشنی از وضعیت نمایشگاه بین المللی تهران بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری نشد و شهرداری تهران ناچار شد فازاول آن را با اعتبارات خود اجرا کند، اما فازهای بعدی قطعا باید توسط بخش خصوصی اجرا و تکمیل  شود و بانک شهر می تواند با تشکیل کنسرسیومی از سایر بانک ها نسبت به اجرای فاز بعدی این پروژه اقدام کند.
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران رقم های مطرح شده درخصوص قیمت کارشناسی شهر آفتاب را حدس و گمان رسانه ای خواند و گفت: طبیعی است هر نوع قرارداد براساس قیمت گذاری کارشناسان رسمی انجام خواهد شد .
امانی خاطرنشان کرد: باتوجه به مصوبات شورای اسلامی شهر تهران درخصوص واگذاری فروشگاه شهروند به بخش خصوصی که البته بعدا با لایحه شهرداری منتفی شد، ذکر این نکته لازم است که شهرداری قصد واگذاری مالکیت کامل فروشگاه ها را نداشته و صرفا قصد انتقال بخشی از سهام آن مطرح است.
وی افزود: با توجه به مصوبه شورای اسلامی در خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی در نمایشگاه شهر آفتاب، درحال بررسی هستیم که اگر به لحاظ قانونی الزامی وجود دارد لایحه ای جهت کسب موافقت شورا نیز تقدیم کنیم.
کد مطلب: 33283
Share/Save/Bookmark
مرجع : شهرنوشت
کلمات کليدی: شهردار تهران، سهام شهروند،مجموعه نمایشگاهی،شهر آفتاب ، رسانه ای،بلدیه