تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۲
۰
​طلایی: در صورتی که برنامه اصلاح نشود، شهرداری ها ورشکسته می شوند
برنامه ششم بدون چشم انداز روشن برای مدیریت شهری
 
نگراني از عواقب برنامه ششم توسعه براي شهرداري و شوراها تا جايي است كه رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر در مواجهه با آن احتمال ورشكستگي شهرداري ها به دليل كم رنگ شدن منابع پايدار مطرح مي كند اما با اين وجود معتقد است كه سخنان رييس جمهور در ديدار با اعضاي شوراها در دو حوزه درآمدهاي پايدار شهرداري ها و مديريت يكپارچه شهري اميد بخش بود و نماي روشني از آينده را به همراه داشت.
Share/Save/Bookmark
برنامه ششم بدون چشم انداز روشن برای مدیریت شهری
بلدیه| تاكنون افراد زيادي برنامه ششم توسعه در حوزه شهرداري و شوراها را مورد نقد قرار داده اند به اين شرح كه نحوه بازپرداخت ماليات ارزش بر افزوده آسيب زاست و مداخله وزارت كشور در نحوه حسابرسي ها ممكن است ضعف شوراها را به دنبال داشته باشد اما در اين ميدان انتقاد و گلايه جاي مديران دولتي خالي است چه اينكه حتي پيگيري ها براي گفت و گو با بدنه كارشناسي سازمان مديريت و برنامه ريزي كه يك پاي تدوين اين برنامه هستند، نيز سرانجام نتيجه نداد اگر چه آنها تلويحا معتقدند كه مناسبات مالي شهرداري ها نياز به شفاف سازي دارد. با وجودي كه نحوه تدوين اين برنامه به خصوص در حوزه شورا و شهرداري ها نياز به شفاف سازي از سوي نهادهاي دولتي را دارد اما همچنان تنها اهالي شورا و شهرداري تمايل بيشتري دارند تا برنامه را به چالش بكشند.  مرتضي طلايي، عضو شوراي شهر تهران يكي از همين افراد است كه در اين باره به تعادل مي گويد: بخش هايي كه در برنامه ششم توسعه كشور مربوط به مديريت شهري و محدوديت هاي اعضاي شورا بوده است بيشتر مورد توجه و نقد نمايندگان پارلمان شهري است كه از جمله آن مي توان به تغيير روش پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري ها اشاره كرد. استنباط ما از برنامه ششم توسعه كشور اين است كه در جهت دولتي شدن شهرداري ها حركت مي كند و به نظر مي رسد كه شهرداري ها به دنبال اين لايحه به دولت نزديك تر مي شوند و وابستگي بيشتري به نهادهاي دولتي پيدا مي كنند.
او با محدودتر، بي اثرتر و كم رنگ تر خواندن نقش شوراهاي اسلامي شهر و روستاها به واسطه تدوين برنامه ششم توسعه كشور ادامه مي دهد: ايرادي جدي به اين برنامه مطرح است. به دنبال تدوين اين قانون هيچ چشم انداز روشني براي منابع درآمدي پايدار شهرداري تهران باقي نمي ماند به طوريكه قرار است سهم ماليات بر ارزش افزوده كه از سال 87 تاكنون به حساب شهرداري ها واريز مي شد از اين به بعد با واريز به حساب استانداري ها ميان شهرداري هاي كشور تقسيم شود در حالي كه اگر براي اين بند از برنامه ششم فكري نشود بدون شك در آينده شهرداري ها و به ويژه كلانشهرها با بحران مالي گسترده و ورشكستگي مواجه خواهيم شد.
طلايي با اشاره به  مديريت يكپارچه شهري كه در قانون برنامه سوم توسعه كشور هدف گذاري شده است مي افزايد: اگر چه در قانون برنامه پنجم توسعه كشور اين بخش از لايحه حذف شد اما در هر صورت بايد مديريت يكپارچه شهري مورد توجه قرار گيرد.

3 مولفه تاثير گذار بر آينده شهرها
اين عضو شورا با نام بردن از سه مولفه تحقق مديريت يكپارچه شهري، تامين منابع پايدار شهري و تعريف روشن و دقيق نسبت شوراهاي شهر و روستا و شهرداري با دولت توضيح مي دهد: اگر اين موارد يكجا مورد نظر قرار گيرد مي توانيم به آينده شهرها اميدوار باشيم.
او با مثبت ارزيابي كردن سخنان مقام رياست جمهوري در ديداري كه با اعضاي شوراهاي شهر و روستا داشتند ادامه مي دهد: آنچه كه از صحبت هاي آقاي روحاني استنباط مي شود با مواردي كه در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه مطرح است تفاوت دارد. حرف هاي رييس جمهور در دو حوزه درآمدهاي پايدار شهرداري ها و هم مديريت يكپارچه شهري اميد بخش بود و نماي روشني از آينده را به همراه داشت. اگر عقيده رييس جمهور در غالب برنامه و لايحه براي اصلاح پيوست قانون برنامه ششم شود مي توان براي لوايحي كه در دست دولت و مجلس شوراي اسلامي است اميدوار بود كه شهرها و كلانشهرهاي كشور به سمت موقعيت پايداري حركت كنند. 
شورا در روند تاثير لايحه بي تاثير بود
رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران درباره تاثير شورا بر روند تدوين اين لايحه نيز مي گويد: زماني كه كميسيون زيربنايي همزمان با اغاز دوره چهارم شوراي شهر در دولت شكل گرفت، به طور طبيعي انتظار اين بود كه حوزه مديريت شهري، شوراها و در كل شهرداري در آن كميسيون مورد بررسي و جمع بندي قرار بگيرد اما متاسفانه اينگونه نشد. در واقع اين كميسيون ها در اين حيطه فعال نبوده است. دولت در خصوص تدوين قانون برنامه ششم توسعه كشور نظر داده است و تاكنون دولت از شوراها درخواستي براي نظر دادن و مشاركت در تهيه اين برنامه نداشته است.

ضعف نظارت شورا دليل خوبي نيست !
اما يكي از چالش هايي كه همواره در  خصوص نظارت شورا بر شهرداري ها مطرح بوده است عملكرد ضعيف آنها است چرا كه شهرداري با حجم بالاي چرخه مالي نيازمند نظارت هاي دقيقي است كه در مقابل شاهراه هاي فساد مالي بايستد و شايد به نظر برسد كه همين ضعف عملكرد عاملي براي چرخش برنامه ششم توسعه به سمت اعمال نظارت بر شهرداري ها باشد. البته مرتضي طلايي ا ين نكته را قبول ندارد و مي گويد: اين كه گفته شود چون شوراي شهر نظارت درستي بر شهرداري نداشته است دولت تصميم بر كاهش اختيارات شورا گرفته است نكته درستي نيست چون اين وظيفه قوه مجريه نيست كه چنين تصميمي بگيرد و نظارت شورا را ارزيابي كند كه درست بوده است يا نه.
او معتقد است كه نظارت بر درستي وظايفي كه شورا بر عهده دارد، قطعا بر عهده دستگاههاي ديگري چون مجلس است و تنها اين نهاد است كه مي تواند وضعيت شوراها را ارزيابي  و تحليل كند تا در نهايت بر اساس اين تحليل لزوم تغيير مسير حركت شوراها را در قوانين تعيين كند. البته من اصلا قائل به اين نيستم كه كم رنگ شدن نقش شوراها در برنامه ششم توسعه به علت كم كاري و عدم نظارت شوراها بر شهرداري ها شكل گرفته باشد.
طلايي با دفاع ضمني از عملكرد شهرداري ادامه مي دهد:  البته هرگز كسي نمي تواند ادعا كند كه در كار شهرداري تهران ايراد، كمي و كاستي نيست اما به هر حال بايد در اين زمينه انصاف وجود داشته باشد. در طول دهه گذشته اقدامات زيادي در شهرداري تهران انجام شده است كه پايتخت را به محلي قابل سكونت تبديل كرده است.  تا 10 سال قبل همه به فكر انتقال پايتخت به ساير مناطق كشور بودند و زندگي در اين شهر به بن بست رسيده بود اما امروز تمام آنچه در برنامه طرح جامع براي زيرساخت هاي تهران پيش بيني شده بود در اين شهر انجام شده است. به اعتقاد من كار 50 ساله در بخش هاي مختلف انجام شده است تا جايي كه تمام زيرساخت هاي بزرگراهي شهر تهران با همين شورا و شهرداري انجام گرفته است.

اميد به اصلاح برنامه ششم در مجلس دهم
اما در نهايت چه خواهد شد؟ آيا در نهايت قانون برنامه ششم كه تصويب آن به مجلس دهم اهاله شده است اصلاح خواهد شد يا خير؟ موضوعي كه رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران با توجه به اميدوار بودن سخنان رييس جمهور درباره آن مي گويد: تصور من اين است كه اتفاقاتي مورد نظر رييس جمهور بود، خواهد افتاد. تا جايي كه اطلاع دارم مجلس هم در اين باره  نظر مثبتي دارد. ارتباطاتي هم از سوي شورا و شهرداري براي توجيه مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است. هفته گذشته نيز همراه با شوراياري ها و شهردار تهران با رياست مجلس شوراي اسلامي ديداري داشتيم. شهردار تهران در اين جلسه به روشني تمامي نقص هاي برنامه ششم توسعه كشور و خطرات آن را مطرح كرد و در نهايت متوجه شديم كه نظر مقام رياست مجلس هم در اين زمينه مثبت است.
او ادامه مي دهد: در هر حال تلاشهاي زيادي براي اصلاح آنچه كه به عنوان لايحه برنامه ششم توسعه كشور از سوي دولت به مجلس ارجاع شده، انجام شده است اما شايد بهتر باشد كه اتاق فكري متشكل از اعضاي دولت، مجلس، شورا و شهرداري ها تشكيل شود تا در اين باره چاره انديشي كنند. اگر اين اتاق فكر تشكيل شود و هر كدام از مسايل به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد در نهايت منطقي ترين تصميم براي اداره شهرهاي كشور اتخاذ مي شود كه مثمر ثمر باشد. تشكيل اين تيم كارشناسانه مي تواند كمك كند تا طرح مطالعات ايجاد يك مديريت يكپارچه شهري با محدوده اختيارات مختلف براي كلانشهرهاي كشور تهيه شود. در حالي كه اگر همين رويه اي كه در قانون برنامه ششم توسعه كشور در پيش گرفته شده است ادامه يايد ديگر از شهرها هيچ چيز باقي نمي ماند. تهران كه ديگر چيزي ندارد ادامه اين وضعيت باعث مي شود كه از شهرهاي ديگر نيز چيزي باقي نماند چون شهرداري ها در اين صورت مجبور هستند براي تامين اعتبارات خود شهرفروشي را در پيش بگيرند بنابراين به دوره اي خواهيم رسيد كه بايد ورشكستگي شهرداري ها را در ذيل نبود درآمدهاي پايدار شهري اعلام كنيم.
قانون ماليات بر ارزش افزوده لايحه اي كه از سال 87 تاكنون در كشور لازم الاجراست و سهم شهرداري تهران براي سال 95 از اين نوع ماليات حدود سه هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان بود كه در مقايسه با كل بودجه چهار هزار و ٤٠٠ ميليارد توماني كه براي منابع پايدار در سال95 پيش بيني شده است مبلغ كمي نيست. 
کد مطلب: 33333
Share/Save/Bookmark
مرجع : روزنامه تعادل
کلمات کليدی: طلایی،شهرداری ، ورشکسته، برنامه ششم، شهرداری،بلدیه