تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۳
۰
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران خبر داد:
ارسال گزارش تلفیق سال ۹۰ شهرداری به سازمان بازرسی
 
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: گزارش تلفیق سال ۹۰ شهرداری تهران توسط برخی از اعضاء به سازمان بازرسی کل کشور ارسال خواهد شد.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| محمد حقانی با اشاره به بررسی گزارش حسابرسی صورت های تلفیقی شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۰ در جلسه غیرعلنی شورا گفت: در ادامه جلسه غیرعلنی هفته پیش، این هفته نیز گزارش تلفیق مورد بررسی قرار گرفت که برخی از اعضا نسبت به این گزارش اعتراضاتی را داشتند. این گزارش در ابتدا ۴۰۰ صفحه بوده که بعد از رفع ایرادات به ۱۶۰ صفحه و در نهایت به ۶۹ صفحه تبدیل شده است.
به گفته وی، نتایج این گزارش از نظر حسابرس غیرقابل اظهار نظر بوده که بدترین نتیجه در خصوص حساب های مالی است. این گزارش از سوی برخی از اعضای شورا به سازمان بازرسی کل کشور ارسال خواهد شد تا مسیر قانونی خود را طی کند.
حقانی ادامه داد: پیشنهاد شهرداری تشکیل کمیسیون تلفیق برای بررسی این گزارش بوده که به نظر می آید بررسی های لازم بر روی این گزارش انجام شده است. شهرداری می گوید مواردی که اسناد مورد نظر در اختیار حسابرس قرار گرفته نشده را پیگیری کرده و در صورت عدم نتیجه، شکایت می کند. مگر می شود شهرداری از خودش شکایت کند؟ شورا باید در این زمینه مسیر قانونی خود را طی کند و گزارشات برای بررسی به سازمان بازرسی و نهادهای قضایی ارسال شود.
 رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران تاکید کرد: در خصوص گزارشات مالی باید سازمان بازرسی با کل اعضای شورا مذاکره کند نه تنها با هیات رئیسه.
کد مطلب: 33783
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: گزارش تلفیق سال ۹۰ ،شهرداری، سازمان بازرسی،بلدیه