رییس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران:

کارگاه‌های مترو آسیب‌پذیر هستند

خبرگزاری ايسنا , 31 خرداد 1395 ساعت 9:57

رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت : باید مهندسان مشاور را ملزم کنیم که در پروژه های عمرانی به ویژه اجرای تونل ها که تغییر مسیر آب رخ می دهد رفتار خاک را به دقت تحلیل کنند تا شاهد ایجاد حفره های آنچنانی نباشیم.


بلدیه|محسن سرخو در دویست و شصت و هشتمین جلسه شورا که به بررسی ابعاد آتش سوزی شهران اختصاص داشت گفت: یکی از جریانات زیر سطحی، جریان آب های زیر سطحی است که عموما در حفاری‌های مترو با این جریانات روبرو می شویم که می بایست جریان اب را تغییر دهیم.
وی ادامه داد: اگر توجه داشته باشید در مسیر های حفاری مترو به رغم اینکه بیش از ۲۰ متر با کف خیابان فاصله دارد باز نشست هایی اتفاق می افتد که علت اصلی آن همین تغییر مسیر آب است. در حادثه اخیر نیز شرکت پیمانکار مسئولیت اصلی را دارد چرا که می بایست مطالعات دقیقی را انجام می داده و استعلامات مورد نیاز از سازمان های تاسیساتی (آب، برق و گاز) را می گرفته که البته اقدام به این کار کرده و به موقع هم جواب نگرفته اما این دلیلی نمی شود که شروع به عملیات کند.
سرخو اضافه کرد: ابعاد حفره ایجاد شده در شهران ۲۵ در ۲۴ در عمق ۱۹ متر بوده در حالی که روباره مترو ۲۲ متر تا سطح خیابان بوده و حفره ۱۹ متر عمق داشته است. که گنجایشش بیش از ۲ هزار متر مکعب خاک بوده که البته بخشی از این حجم بر اثر انفجار متراکم شده و بخش اعظم آن به خاطر نشت آب شسته شده و به احتمال زیاد زیر بستر لوله خاک شسته شده و حفره به وجود آمده و سبب شکستگی لوله گاز شده است.
کارگاه های مترو آسیب پذیر هستند
 
رییس کمیته حمل و نقل شورا گفت: باید از این حادثه درس بگیریم و این حادثه به ما نشان داد که کارگاه های مترو آسیب پذیر هستند که این آسیب پذیری باید رفع شود تا در بحران های بدتر دچار مشکل نشویم.
بر اساس اعلام سایت شورای شهر تهران، سرخو گفت : باید شرکت های پیمانکار را ملزم کنیم که تا زمانی که استعلامات مورد نظر را از سازمان های تاسیساتی نگرفته اند شروع به عملیات نکنند و نیز مهندسان مشاور را ملزم کنیم که در پروژه های عمرانی به ویژه اجرای تونل ها که تغییر مسیر آب رخ می دهد رفتار خاک را به دقت تحلیل کنند تا شاهد ایجاد حفره های آنچنانی نباشیم.


کد مطلب: 33979

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/33979/کارگاه-های-مترو-آسیب-پذیر-هستند

بلديه
  http://www.baladiye.com