رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران:

تغییر معاونان جزو اختیارات شهردار است

شهرنوشت , 15 تير 1395 ساعت 10:58

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به قانون جدیدی که در کمیسیون های دولت در حال بحث و بررسی است مبنی بر انتخاب شهردار شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت، گفت: اگر مسائل و مفاد قانونی را در نظر بگیریم، تغییر معاونان جزء اختیارات شهردار است.


بلدیه| احمد دنیامالی در تذکر پیش از دستور دویست و هفتاد و سومین جلسه علنی شورا تصریح کرد: اعتراضاتی از سوی برخی اعضا مطرح است که از یک جهت حق اعضاست که در این موضوعات وارد شوند. از همین رو پیشنهاد می دهم بعد از آنکه در کمیسیون های دولت انتخاب شهرداران شهرهای بالای 50 هزار نفر توسط مردم انجام شود، پیشنهادی مطرح شود مبنی بر انتخاب کابینه شهرداری از سوی شهردار و آورده شدن این کابینه به صحن شورا برای بررسی برنامه های آتی معاونان.
وی با بیان اینکه شهردار تهران می تواند کابینه اش را به شورا بیاورد تا این امکان وجود داشته باشد تا اگر معاونی کارهایش را به درستی انجام ندهد بعدا از سوی اعضای شورا بتواند استیضاح شود، خاطرنشان کرد: اگر الان از لحاظ قانونی هم اعتراضی وجود داشته باشد، اعلام می شود که این تغییرات قانونی است. پس اگر اعتراضی داریم باید تلاش کنیم با تغییر قوانین در آینده، روند تغییرات با انضباط بیشتری پیش برود.


کد مطلب: 34303

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/34303/تغییر-معاونان-جزو-اختیارات-شهردار

بلديه
  http://www.baladiye.com