ديواره هاي شهري غرب تهران به دست هنرمندان نقش گرفت

سما , 22 تير 1395 ساعت 14:31

به منظور زيباسازي و ايجاد جلوه هاي بصري در معابر و بزرگراه هاي شهر، ديواره ها و نماهاي شهري غرب تهران با اجراي نقاشي ديواري توسط هنرمندان جلوه زيبا گرفت .


بلدیه|رضا مددی  ،معاون امورشهري ومحیط زیست منطقه  با اعلام اين مطلب اظهار داشت: زيباسازي بصري يکي ازراهکارهاي اساسي درآرامش بخشي و تلطيف فضاهي شهري است که درهمين خصوص طرح هاي متنوع نقاشي ديواري  با هدف  تامين آرامش روحي ورواني شهروندان واحياي فضاهاي نازيبا و بد منظر در بزرگراه ها و معابر اجرا شد.
وي با اشاره به اينکه ايجاد آرامش بصري از جمله طرح هاي مورد توجه مديريت شهري است ، گفت:  در اين راستا نقاشي ديواري ديواره هاي شهري و بزرگراهي در برنامه هاي پيش بيني واجراشد.
مددی طرح هايي از جمله باغ الفبا ،طرح ماهي ، زيبايي هاي طبيعت  ومضامين معنوي را از  عناوين وموضوعات  نقاشي ديواري هاي اجرا شده نام برد و تأکيد کرد: در بسياري از اين نقاشي هاي ديواري نقوش و طرح هاي اسليمي و هويتي استفاده شده است
وي افزود: با اجراي اين طرح بیش از یکهزار و100متر از دیواره های شهری به دست هنرمندان جلوه زیبا گرفت.
معاون شهردارمنطقه 5 تصريح کرد: با اجراي اين طرح ها جلوه هاي بصري زيبايي با انعکاس نور و رنگ در طول شبانه روز ايجاد شد.


کد مطلب: 34487

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/34487/ديواره-هاي-شهري-غرب-تهران-دست-هنرمندان-نقش-گرفت

بلديه
  http://www.baladiye.com