تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۰
۰
نایب رئیس شورای شهر:
شهرداری تهران تعیین کننده اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان است
 
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری تهران با ورود به حوزه های آموزشی، علائم، تابلوهای راهنما و خط کشی ها در اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان تعیین کننده است.
Share/Save/Bookmark
بلدیه|مرتضی طلایی با اشاره به اینکه در حوزه و اختیارات شهرداری برای تغییر رفتار ترافیکی شهروندان اقداماتی نظیر کمپین آسمان آبی و زمین پاک انجام گرفته است، اظهار کرد: اگر چه اقداماتی در این راستا انجام شده است اما باید به این لیست اقدامات موارد دیگری نیز اضافه کرد تا نتیجه مطلوب را به دست آوریم.
وی با بیان اینکه رفتار ترافیکی شهروندان ریشه در فرهنگ عموم جامعه دارد، تصریح کرد: این رفتارها در اجرای قوانین و مقررات، آموزش شهروندان، نظارت اجتماعی به گونه ای که شهروندان خود ناظر بر رفتار یکدیگر باشند، ریشه دارد و همچنین بخشی از آن نیز به فضایی که هر گونه عمل مغایر با هنجارهای اجتماعی دارد و به نحوه و نوع برخورد جامعه با آن دارد، ارتباط پیدا می کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه بخشی از این رفتارها ناشی از فشارهای اجتماعی است، عنوان کرد: وقتی فشارهای روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی خواسته یا نا خواسته بر شهروندان وارد می شود، عوارض آن در مسائل دیگر نمود پیدا می کند در واقع بخشی از رفتارهای ترافیکی شهروندان به کم شدن آستانه تحمل و صبر آنها شهروندان باز می گردد.
طلایی با بیان اینکه این عوامل در کنار هم منجر به دست یابی هدف می شود، خاطر نشان کرد: برای تغییر رفتار ترافیکی شهروندان، اگر اقدامات یک سویه و تنها آموزشی صورت بگیرد به طور قطع جواب نمی دهد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه نگاه یک بعدی به این معضل، جوابگو نخواهد بود، عنوان کرد: ترکیبی از اقدامات آموزشی، تربیتی، فرهنگی، قانونی، نظارت و کنترل اجتماعی در کنار هم می تواند منجر به نتیجه اصلاح رفتار ترافیکی رانندگانی باشد که از خودروی شخصی استفاده می کنند.
کد مطلب: 34925
Share/Save/Bookmark
مرجع : سما
کلمات کليدی: شورای شهر، مرتضی طلای، شهرداری تهران،رفتار ترافیکی شهروندان،بلدیه