تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۲
۰
علی رضا دبیر خبر داد:
آغاز ارائه گزارش های حسابرسی مناطق شهرداری در شورا
 
گزارش ها تنها برای در جریان قرار گرفتن شورا از نحوه حسابرسی صورت های مالی مناطق به عنوان واحدهای وابسته به شهرداری تهران است، اظهار داشت: هدف از ارائه این گزارش های حسابرسی در جریان قرار گرفتن اعضا شورا به عنوان ناظر بر عملکرد مالی شهرداری تهران است.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به آغاز ارائه گزارش های حسابرسی مناطق 22 گانه شهرداری تهران در صحن شورا اظهار داشت: با توجه به اینکه مناطق شهرداری واحد های مستقل نیستند و شخصیت حقوقی ندارند گزارش های ارائه شده در شورا از مناطق در نهایت به شهرداری ارائه شده و اظهار نظر حسابرس در گزارش های تلفیق خواهد آمد.

علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان ارائه گزارش حسابرس شورا از صورت های مالی منتهی به سال 92 شهرداری های مناطق 7 و 12 با تاکید بر اینکه این گزارش ها تنها برای در جریان قرار گرفتن شورا از نحوه حسابرسی صورت های مالی مناطق به عنوان واحدهای وابسته به شهرداری تهران است، اظهار داشت: هدف از ارائه این گزارش های حسابرسی در جریان قرار گرفتن اعضا شورا به عنوان ناظر بر عملکرد مالی شهرداری تهران است.

وی درادامه یادآور شد: شهرداری های مناطق به عنوان واحدهای مستقل حقوقی محسوب نمیشوند و ما در قانون چیزی به عنوان شهرداری مناطق نداریم. بنابراین  باید هزینه کرد های بودجه در اختیارشان را به واحد اصلی که شهرداری مرکز است ارائه دهند و گزارش های حسابرسی نیز در اختیار شهرداری تهران قرار میگرد تا در گزارش های تلفیق به آنها رسیدگی شود و در نهایت در این گزارش تلفیق است که اظهار نظر حسابرس لحاظ خواهد شد.

 به گزارش بلدیه دبیر در ادامه به بندهایی از گزارش حسابرسی از مناطق 7 و 12 که در جریان جلسه توسط حسابرس مستقل شورا در صحن قرائت شد اشاره کرد و گفت: یکی از نکات ابهام در گزارش حسابرسی از منطقه 12 نامشخص بودن قدر السهم شهرداری منطقه در پروژه های مشارکتی است که باید وضعیت آنها روشن شود.

وی در خصوص منطقه 7 نیز اظهار داشت: در گزارش حسابرسی از این منطقه نیز اسنادی مبنی بر تعیین دقیق تعهدات شهرداری از بابت توافقات انجام شده دراجرای طرح بزرگراه امام علی (ع) ارائه نشده است و نیز برخی از پروژه های منطقه بر اساس گزارش حسابرس به گونه ای هزینه شده که فاقد اعتبار در سال هزینه کرد بوده است.

دبیر از دیگر موارد مطرح در منطقه 7 را عدم تعیین تکلیف هزینه کردی  بالغ بر 57میلیون و نهصدو هشتاد هزار ریال است که  به عنوان اقلام راکد از سنوات گذشته ثبت شده است و نیز اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته در صورت های مالی افشا نشده است.
کد مطلب: 34986
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: حسابرسی شهرداری تهران، حسابرسی مناطق شهرداری تهران، علیرضا دبیر