شهردار منطقه 16 تاکید کرد :

فعال شدن پهنه تجارت جهاني در جنوب پايتخت توسعه و رشد اين مناطق را بدنبال دارد

روابط عمومي منطقه شانزده , 4 آبان 1395 ساعت 17:27

شهردار منطقه شانزده گفت: فعال شدن پهنه تجارت جهاني در راستاي توسعه اقتصادي و رشد و آباداني پايتخت به ويژه در مناطق جنوبي بسيار مهم و موثر است و بايد همه در جهت دستيابي به اين مهم تلاش کنند.


بلدیه| جواد ميرزاقلي گفت: محدوده خيابان هاي فدائيان اسلام ،شوش و بزرگراه بعثت  در پهنه تجارت جهاني تهران قرار دارد که با توجه به طرح هاي مربوطه  در آينده اي نزديک شاهد اجراي پروژه  هاي اقتصادي و تجاري قابل اهميتي در اين منطقه و ساير مناطق جنوبي خواهيم بود.
وي با اشاره به اينکه منطقه شانزده آمادگی جذب  سرمايه گذاران براي مشارکت در پروژه هاي اين پهنه را دارد ، افزود: ايجاد ظرفيت هاي شغلي جديد و سرمايه گذاري از مهمترين اهداف اين طرح است که به عنوان يکي از بزرگ ترين پروژه هاي اقتصادي جنوب پايتخت محسوب مي شود.
جواد ميرزاقلي اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي را مهم برشمرد و يادآور شد: اين چنين طرح هاي فرامنطقه اي در راستاي کاهش فاصله شمال و جنوب پايتخت انجام مي شود که براي رشد و آباداني بيش از پيش اين مناطق جنوبي پيش بيني شده است.


کد مطلب: 37260

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/37260/فعال-شدن-پهنه-تجارت-جهاني-جنوب-پايتخت-توسعه-رشد-مناطق-بدنبال

بلديه
  http://www.baladiye.com