تاریخ انتشار : شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۱
۰
 
بررسي پيشنهاد تبديل ستاد گردشگري شهر تهران به مديريت
 
الهه راستگو عضو کميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه امروز عملکرد سازمان ورزش و فراهم سازي برخي زيرساخت ها در اين حوزه و تخصيص بودجه مستقل سبب شده تا نتايج خوبي در شهر رقم بخورد، خاطر نشان کرد: اگرچه استقلال ستاد گردشگري و تفکيک آن از سازمان رفاه و معاونت اجتماعي شهرداري نيز چنين نتيجه اي را در حوزه گردشگري موجب خواهد شد اما جداسازي و تبديل اين ستاد به سازمان مستقل نيازمند دريافت مجوز از وزارت کشور و مجلس بوده است.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| وي افزود:با توجه به طولاني شدن اين فرآيند، کميسيون اجتماعي، استقلال ستاد گردشگري شهرداري را در قالب مديريت گردشگري پيشنهاد داده است.
راستگو بررسي مجدد اين طرح در شوراي شهر را تا دو هفته آينده تخمين زد و ادامه داد:اميدوارم ظرفيت گردشگري تهران با اين رويکرد اتخاذ شده با تحول مثبت توام شود.
راستگو تاکيد کرد:با توجه به عدم سياست گذاري رفاهي -گردشگري و برخي از کاستي هاي صورت پذيرفته از سوي سازمان هاي مسئول در اين حوزه و از سويي تجربه موفق شهرداري تهران لازم است عرصه را با فراهم سازي شرايط براي شهرداري هموار تر سازيم.
عضو کميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران با انتقاد از عدم توجه به صنعت توريسم در کشور اعلام کرد:اين مهمترين فاکتور نقد اقتصادي، درحالي از ديد سياست گذاران مغفول مانده که ارز آوري حاصل از آن بخش مهمي از چالش هاي اقتصادي کشور را بهبود خواهد بخشيد.
راستگو از افزايش اشتغال به عنوان مهمترين تاثير توجه به صنعت گردشگري ياد کرد و افزود: به طور قطع توسعه اين صنعت تنها با توجه به زيرساخت ها و برخي بايدهاي اوليه، امکان پذير نيست بنابراين با فراهم سازي اين مهم به دستاوردهاي مهمي از جمله اشتغال زايي دست مي يابيم.
رييس ستاد توان افزايي و حمايت از فعاليت سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران از ساخت هتل ها، رستوران ها، مراکز رفاهي و خدماتي و درماني به عنوان نمونه هايي از ضرورت هاي توسعه گردشگري ياد کرد و گفت:اشتغال زايي به دنبال اين امر بي شک بخش وسيعي از مشکلات و آسيب هاي اجتماعي امروز جامعه را که ريشه در بيکاري داشته مرتفع مي کند.
رييس کميته مشارکت هاي مردمي شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه بي توجهي به ظرفيت گردشگري سبب تبديل بخش قابل توجهي از آن، به فضاي بي دفاع شهري شده است، تصريح کرد: لازم است با برنامه ريزي صحيح و جامع به اين موضوع توجه بيشتري نشان داد.
وي در ادامه به ظرفيت هاي گردشگري شهر تهران و عدم شناخت بخش قابل توجهي از مردم و حتي شهروندان تهراني از اين اماکن سياحتي و زيارتي اشاره کرد و ادامه داد: تخريب ابنيه تاريخي که امروز به عنوان يک چالش مهم در حوزه ميراث فرهنگي از آن ياد مي شود به دليل عدم شناسايي و معرفي آن بوده که در سايه اين عدم معرفي و بي توجهي در نگهداشت، جز تخريب و تبديل به فضاي نا امن و بي دفاع شهري نتيجه ديگري حاصل نشده است.
راستگو از شناسايي، معرفي و فراهم سازي شرايط بازديد تعداد قابل توجهي از اماکن تفريحي-تاريخي شهر تهران به عنوان يکي از اقدامات شاخص سال هاي اخير مديريت شهري ياد کرد و گفت: استقبال قابل توجه از اتوبوس هاي گردشگري و برنامه ريزي هاي تفريحي شهرداري در قالب ميهمان تهران نشان داد که توجه جدي تر به اين امر نتايج بهتري را براي شهر و شهروندان در دو حوزه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به دنبال دارد.
رييس کميته مشارکت هاي مردمي شوراي اسلامي شهر تهران توسعه صنعت توريسم را سياستي پيشگيرانه در بسياري از حوزه ها دانست و افزود: به طور قطع با توجه بيشتر به گردشگري و اماکن تفريحي- تاريخي، ضمن پيشگيري از تخريب ابنيه که حتي برخي از آنها در فهرست جهاني نيز ثبت شده است شرايط بهتري براي تفريح در خانواده و ممانعت از بسياري بي توجهي ها به اين ضرورت مهم فراهم مي شود.
راستگو تصريح کرد: شرايط تحريمي کشور و بيکاري امروز مصرف بخش قابل توجهي از درآمد خانواده را در سه حوزه خوراک، مسکن و پوشاک موجب شده و با توجه به عدم هر گونه پيش بيني و برنامه ريزي درخصوص تفريح و گردشگري خانواده ها و مغفول ماندن اين فاکتور مهم رفاهي در سبد سياست گذاري سياستمداران، متاسفانه اکثريت جامعه از تفريح نه به دليل بي علاقگي که به دليل عدم توان مالي لازم محروم اند.
وي به برخي از سياست گذاري هاي شوراي شهر و مديريت شهري تهران در راستاي ارتقا رفاه اجتماعي شهروندان نظير کارت هاي تخفيف دار ورزش، مترو و اتوبوس براي ترغيب به ورزش و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي اشاره کرد و گفت: اعمال برخي سياست گذاري هاي اين چنيني، ضمن رفع خلا رفاهي شهروندان در حوزه گردشگري رونق اين صنعت در پايتخت را به دنبال دارد.
عضو کميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران با تاکيد بر لزوم اهميت بيشتر به تهران به عنوان پايتخت کشور عنوان کرد:صنعت گردشگري پايتخت با معرفي جاذبه هاي گردشگري تهران به سران کشورها پس از رايزني هاي سياسي و فرهنگي مي تواند ورود گردشگران خارجي را تقويت کند .
کد مطلب: 37364
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: گردشگري،شهر تهران، مديريت، بلدیه