تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۵
۰
معصومه آباد:
حکیمی‌پور در جرم یاشار سلطانی شریک است
 
عضو شورای شهر تهران گفت: حرف آخر و فصل الخطاب، قوه قضاییه است. آنچه که دادستان کل کشور مطرح کردند با صحبت هایی که آقای قالیباف انجام دادند، کاملا همسو است و هیچ ابهامی رو ایجاد نمی کند.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| خانم معصومه آباد عضو شورای شهر نسبت به برخی از ادعاهای محمد مهدی تندگویان درباره اتفاقات روز سهشنبه شورای شهر تهران واکنش نشان داد.
تندگویان، عضو اصلاح طلب شورا مدعی شده است که در مساله واگذاری هاعدالت صورت نگرفته و در جلسه شورا که با حضور قالیباف تشکیل شده بود، به اعضایاصلاح طلب زمانی برای صحبت داده نشد. خانم آباد در این زمینه اظهار داشت: حرف آخرو فصل الخطاب، قوه قضاییه است. آنچه که دادستان کل کشور مطرح کردند با صحبت هاییکه آقای قالیباف انجام دادند، کاملا همسو است و هیچ ابهامی رو ایجاد نمی کند. آنچیزی را که آقای قالیباف در جلسه مطرح کردند، استناد به قوانین فرادست بود وبراساس اختیاراتیست که مجلس به شهرداری ها برای اعطای زمین و مسکن به کارمنداشداده است و بخش دیگر نیز مصوبات خود شورا بود. مصوبات شورا وقتی که به فرمانداریمی رود و در آنجا تایید می شود، حکم قانون را پیدا می کند و لازم الاجراست. وقتیکه مصوبات به فرمانداری می روند، فرمانداری آن را با قوانین دیگر، انطباق حقوقی میدهد اگر گفته می شود چرا آیین نامه توسط شهرداری نوشته شده، درواقع شورا درمصوباتش به شهرداری این اختیار را داده که آیین نامه ها را بنویسد و گزارش 6 ماههارائه دهد. در صورتیکه مصوبه شورا ایراد دارد، فرمانداری می بایست اعتراض می کرد،اما وقتی فرمانداری هیچ اعتراضی نمی کند و مصوبه تایید شده یعنی حکم قانون پیداکرده است.
وی درباره وقوع برخی تخلفات ابراز داشت که در جلسه دیروز شهردار عنوانکرد در جاهایی که تخلف صورت گرفته پذیرفته شده که به این تخلفات رسیدگی شود و اگراموالی از بیت المال ضایع شده، برگشت داده شود.
عضو اصولگرای شورای شهر در پاسخ به اینکه در جلسه روز سه شنبه بهاصلاح طلبان زمانی برای صحبت داده نشد، بیان داشت: هرکس در زمانی که وقت گرفته بودصحبت کرد و این بی انصافی است که گفته شود گزینشی وقت داده شد یا گزینشی صحبت شد.
آباد درباره حواشی که آقای حکیمی پور، عضو اصلاح طلب شورا دامن زدهگفت که این اتفاقات بسیار نامیمونی است که در شورای شهر روی داده؛ چرا که حکیمیپور یک شخصیت حقوقی دارد و ناآشنا به قوانین حقوقی نسیت و آگاه است که اگر سندی راکه صحت و سقم آن روشن نشده، نباید در اختیار یک سایت یا خبرگزاری قرار دهد. درصورتیکهاحساس مسئولیت می کرد باید آن را در اختیار سازمان نظارتی و قضایی قرار می داد.
وی در رابطه با قرار دادن اسناد در اختیار یاشار سلطانی توسط حکیمیپور نیز افزود: خود آقای حکیمی پور باید بگویند که به چه منظوری این اسناد را دراخیتار یاشار سلطانی قرار داده و توقع وقوع چه اتفاقاتی را داشته است. اگر یاشارسلطانی جرمی را مرتکب شده، قطعا این اقدام مشارکت در جرم است.
مصومه آباد همچنین به زوایای پنهان ماجرای انتشار اسناد اشاره کرد وگفت زمانیکه این اسناد نشر پیدا کرد؛ مسئولیت این انتشار را تمام سایت ها، کانالها و گروه های اصلاح طلب بر عهده گرفته اند؛ درواقع این رسانه های اصلاح طلب بودندکه به نشر پیدا کردن یک خبر دروغ در یک بازه کوتاه دامن می زدند. از این رو ماتصور می کنیم که یک هماهنگی و سازماندهی برای وقوع این جریان صورت گرفته و تنها یکنفر نمی تواند پشت این ماجرا ها باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای، با بیان اینکه تراکم زمین در شهرتهران یکسان نیست و در برخی از مناطق تراکم به شدت بالاست از این رو واگذاری هاییکه صورت گرفته در مناطق کم تراکم بوده که از جمله می توان مناطق 22، 5 و 3 راعنوان کرد. خیلی بد است که برای هر اقدام شهرداری بخواهیم با عینک بدبینی و سیاسینگاه کنیم و به دنبال غرض ورزی باشیم.
آباد با گلایه از دروغ پردازی ها گفت: در اوایل مطرح شدن ماجرایواگذاری ها شایعه شده بود که فساد 2200 میلیاردی صورت گرفته اما در ادامه روشن شدتنها تخلفات شکلی در میزان محدودی صورت گرفته که این به هیچ وجه برای چهره شورایشهر خوب نیست و همانگونه که معتقدیم همراهی مجلس و دولت راهگشاست، قطعا همدلیشورای شهر و شهرداری برای حل مشکلات شهری کمک کننده است.
وی درباره اقدامات سیاسی صورت گرفته در شورای شهر با آفت خواندن چنینرفتارهایی آن را بازی های سیاسی در شورا دانست که متضرر اصلی این بازی ها مردمخواهند بود؛ چرا که در شهر مشکلات و معضلات زیادی از جمله ترافیک، آلودگی، حمل ونقل وجود دارند که نیازمند مباحث تخصصی و فنی است ولی در حال حاضر موضوعی که درحال رسیدگی در مراجع قضایی است، قوه مجریه، مقننه را درگیر کرده است و کاملا هممشخص بود که یک تخلف سازمان دهی شده در آن رخ نداده و در مقیاس کلی در حد نیم درصدهم نیست. اما بازهم بر آن اصرار می شود و ابعاد جدیدی به آن اضافه می شود.
عضو اصولگرای شورای شهر تهران با انتخاباتی دانستن بازی های سیاسیصورت گرفته در مساله املاک بیان داشت: قطعا انتخابات شورای پنجم در ماجرای واگذاریها دخیل است. زمانیکه یاشار سلطانی مساله واگذاری را با بنده درجریان گذاشت،بلافاصله به املاک منطقه تماس گرفتم و سند این پلاک ثبتی های ادعا شده را نشر دادمو اعلام رسانه ای کردم که این اسناد این املاک است و من نه در این واحدها سکونت میکنم و نه بهره بردار هستم و سند مالک را نشان دادم وبرای اثبات حقانیت خودم ادلهکارشناسی آوردم ولی بعد از 24 ساعت مشاهده کردم در رسانه های این دوستان شورای شهربه راحتی عبارتی را نوشته بودند که ای مردم به صاحبان املاک نجومی رای ندهید. وقتیاین داستان ها را دیدم متوجه شدم که در اصل طرح این موضوع یک بازی سیاسی است و موضوعکارشناسی نیست و بیهوده در پی اثبات کارشناسی اصل ماجرا بودم در حالیکه آنها درحال یارکشی و قشون کشی می کنند تا مردم را متقاعد کنند و پرچم مبارزه با فساد راآنها در دست بگیرند که مثلا ما داریم آدم های خاطی را شناسایی می کنیم در حالیکهنمی شود با تهمت، دروغ و فترا این پرچم را در دست گرفت.
آباد درباره بهره برداری های سیاسی از موضوع فساد عنوان کرد در حالحاضر نیز این موضوع سیاسی شده و جناح های سیاسی درحال بهره برداری و سواستفاده ازموضوع املاک هستند.
معصومه آباد در توصیه به اعضای شورای شهر خاطر نشان کرد که درچندماهباقی مانده از عمر شوراء با طرح موضوعاتی با روکش اجتماعی و فرهنگی به دنبال مقاصدو اهداف سیاسی نباشیم تا بتوان شورای چهارم را به سر منزل مقصود رساند و در نتیجهمردم به قضاوت بنشینند و تفاوت های یک شورای سیاسی و شورایی که مردمی بود رامشاهده کنند و این رفتارها باعث برجای ماندن کارنامه بدی از شورا در نزد مردمخواهد شد.
وی درباره عدم عذرخواهی حکیمی پور که به مسائل حاشیه ای دامن زده بودیادآور شد که تنها دادستان می تواند با تحقیقاتی که انجام می دهد ایشان را نسبت بهاقدامی که انجام داده وادار به عذرخواهی کند.
آباد درباره نحوه برخورد اصلاح طلبان شورا با وی و تهمت هایی که به او زده شد افزود که این اعضانسبت به این اقدامات پشیمان هستند و از اتفاقاتی و هجمه ناجوانمردانه ای که صورتپذیرفته اظهار ناراحتی می کنند ولی مهم این است که این اظهار پشمیانی رسانه ای شودو همانگونه که در رسانه ها و سایت ها تهمت ها را فریاد زدند، در حال حاضر نیز ایناحساس ندامت و پشیمانی را فریاد بزنند و از کسانی که مورد افترا قرار گرفتند، ایندوستان باید اعاده حیثیت کنند. ولی متاسفانه هیچ اقدامی انجام نشده و با سکوت از کنار این قضایا عبور شده است.
در پایان معصومه آباد در پاسخ به سوالی پیرامونانتخابات دور بعد شورای شهر و حضور مجدد در این انتخابات عنوان کرد که بعید استدیگر در انتخابات شرکت کند.
کد مطلب: 37522
Share/Save/Bookmark
مرجع : مشرق
کلمات کليدی: خانم معصومه آباد، عضو شورای شهر ، حکیمی‌پور ،یاشار سلطانی، بلدیه