تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۱
۰
 
توجه همزمان به جنبه هاي زيست محيطي و اجتماعي در تدوين برنامه سوم شهرداري
 
جلسه شوراي راهبردي محيط زيست شهري به رياست سيد محمد مجابي و با حضور رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران ،اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مديران و کارشناسان محيط زيست در محل مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران برگزار شد.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| در ابتداي جلسه آزاده نوازي به انجام مراحل پاياني پروژه مطالعاتي با عنوان "تدوين سند راهبردي-عملياتي ارتقا مديريت محيط زيست در شهرداري تهران" در مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران اشاره کرد و گفت : نتايج و خروجي هاي مراحل مختلف اين پروژه مي تواند به عنوان يک مطالعه و تحقيق ارزشمند در تهيه و تدوين بخش محيط زيست برنامه پنجساله سوم شهرداري تهران مورد استفاده قرار گيرد.
در ادتوجه همزمان به جنبه هاي زيست محيطي و اجتماعي در تدوين برناامه عبدالرضاکرباسي عنوان کرد:در اين طرح مطالعاتي بخشهاي مختلف محيط زيست شهر تهران طي سالهاي 1390 تا پايان 1393 شامل هوا و صوت، آب زيرزميني، آب سطحي، خاک، پسماند، تنوع زيستي و سوانح طبيعي و همچنين محيط اقتصادي-اجتماعي مطالعه کمي و تحليلي شده است .
وي افزود: اثرات شناسايي شده در اين مدل در سه بخش 1) اقتصادي، اجتماعي و سلامت، 2) محيط طبيعي، 3) فيزيکي و شيميايي مورد بررسي قرار گرفته اند و در بخش دوم اين طرح به بررسي و تحليل نظام مديريت محيط زيست شهر تهران پرداخته شده است. به طوريکه ابتدا تمامي اسناد و الزامات قانوني مرتبط با محيط زيست ( حدود 300 سند قانوني ) مشتمل بر اسناد و قوانين در عالي­ترين سطح سياسي مانند قانون اساسي، قوانين مجلس شوراي اسلامي، آيين‌نامه و بخش‌نامه‌هاي اجرايي مصوب هيئت‌وزيران و اساسنامه‌ها، قوانين و شرح وظايف مؤسسات و سازمان‌ها بررسي شدند که بر اين اساس وظايف هر يک از نهادهاي مسئول محيط زيست شهري مشخص شده است.
محمد مهدي گلمکاني رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران نيز در اين جلسه به تشريح اقدامات ستاد شامل تغييرستاد به مرکز مديريت محيط زيست و توسعه پايدار، ايجاد خانه هاي محيط زيست و تعداد زيادي کانون زيست محيطي در سطح شهر پرداخت وبررعايت مواردي نظير توجه همزمان به جنبه هاي زيست محيطي و هم جنبه هاي اجتماعي در تدوين برنامه سوم ،توجه به افزايش قدرت مطالبه گري در شهروندان ،توجه جدي به چگونگي اجرايي شدن برنامه بخصوص در بخش بودجه ، کيفيت سنجي مناسب از ابزارها، تجهيزات و تکنولوژي هاي ضروري زيست محيطي را يادآور شد .
سيد محمد مجابي رئيس شوراي راهبردي محيط زيست شهري مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در اين جلسه برضرورت تمرکز به موضوعات اقتصاد شهري و مباحث مرتبط با درآمد و هزينه و همچنين توجه به ارائه راهکارهايي در خصوص تعامل با سازمان حفاظت محيط زيست در حيطه محيط زيست شهري اشاره کرد.
لازم به ذکر است که حاضران در جلسه بر پوياتر شدن بخش اجتماعي طرح، توجه کافي به جامعه شناسي محيط زيست، پرداختن به مباحث اقتصاد شهري، ارزشيابي سياست هاي محيط زيست شهرداري تهران به جاي ارزيابي عملکرد، توجه ويژه به حوزه هاي تمرکز محيط زيست در شهرداري تهران، تعيين دقيق مشکلات محيط زيست و مديريت آن در شهر تهران وارائه راهکارهايي به منظور تعامل با سازمان محيط زيست در جهت حل معضلات محيط زيست تهران تاکيد کردند.
 
 
کد مطلب: 37673
Share/Save/Bookmark
مرجع : روابط عمومي مرکزمطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
کلمات کليدی: جنبه هاي زيست محيطي ،اجتماعي، برنامه سوم شهرداري، بلدیه