تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۷
۰
 
حواشي پررنگ تر از متن در شوراي چهارم پايتخت !
 
چمران معتقد است که حواشي پر رنگتر از متن در شوراي شهر تهران وجود دارد و وجهه شوراي چهارم تهران خدشه دار شده است.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| مدتي است جلسات شوراي شهر تهران همواره با حاشيه ها و تنش هايي مواجه است که بوي سياسي کاري از آن استشمام مي شود و اين دقيقا همان چيزي است که رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران با ايشان بر آن تاکيد کرده و شوراها را از آن برحذر داشته و در خصوص آن هشدار داده اند.موضوعات متفاوت و متعددي در طي سال گذشته و امسال مطرح شد و برخي اوقات چالش ها به اوج خود رسيد و حال در بحث املاک شهرداري نيز برخي معتقدند در همين راستا حرکت شده است.

تقبيح برخي رفتارهاي حاشيه ساز اعضاي شورا
مهدي چمران  رييس شوراي شهر تهران در اين رابطه ضمن تقبيح برخي رفتارهاي حاشيه ساز اعضاي شوراي شهر تهران مي گويد:در ماه هاي اخير شاهد بوديم که برخي مواقع حواشي شورا از متن آن پررنگ تر شده بنابراين دفاعي از حوادث اخير شورا ندارم.بارها از اعضاي شورا خواسته ام در زمان بررسي دستورات جلسه تنها روي موضوع مربوطه بحث کنند و از پرداختن به بحث هاي خارج از دستور پرهيز کنند.
به گفته وي ديروز نيز در زمان نقد و بررسي دستور بودجه، يکي از اعضا بار ديگر به موضوعات خارج از دستور پرداخت که به شدت مورد انتقاد برخي اعضاي ديگر واقع شد.به همين دليل است که بر رعايت آئين نامه هاي شورا تاکيد دارم.زيرا شخصي خارج از درهاي شورا نمي آيد به ما رعايت کردن را ديکته کند!

حواشي پر رنگتر از متن در شوراي شهر تهران
او معتقد است که اتفاقات رخ داده درخصوص موضوع املاک بي شک وجهه شوراي شهر تهران را خدشه دار کرده است و هرگونه اظهار نظر غيردادگاهي و خارج از دستگاه قضا درخصوص پرونده واگذاري املاک شهرداري تهران اعتبار حقوقي ندارد.
وي با بيان اينکه قطعا و يقينا وقتي به عنوان نماينده مردم تهران به شورا وارد شديم، هر جلسه و اقدام ما هزينه هايي را براي شهر و مردم در پي دارد و از همين رو وظيفه تک تک ما ايجاب مي کند که تنها مشکلات و بحث هايي که در دستور کار شوراست را دنبال کنيم و به مسائل حاشيه اي نپردازيم، افزود: در ماه هاي اخير شاهد بوديم که برخي مواقع حواشي شورا از متن آن پررنگ تر شده بنابراين دفاعي از حوادث اخير شورا ندارم.
رييس شوراي شهر تهران ضمن تقبيح برخي رفتارهاي حاشيه ساز اعضاي شوراي شهر تهران گفت: نمايندگان مردم در پارلمان شهري تهران بايد سعه صدر و تحمل بيشتري داشته باشند تا اگر سخنان مخالفان را مي شنوند، بار ديگر برگشت به گذشته نکنند و در موعد هر موضوعي به آن مساله نگاه کنند.

 بحث هاي جانبي جايي براي خودنمايي ندارد
نظر رييس شوراي شهر تهران درخصوص سازمان مردم نهاد ديده بان عدالت که در هفته جاري در خصوص پرونده واگذاري املاک اظهار نظر نهايي کرده بود  نيز از سوي وي اين گونه عنوان شد که اينکه فردي آمده پژوهش و تحقيقي کرده، مشکلي نيست و مي توانيم از اطلاعات اين گزارش استفاده کنيم، اما وقتي دادستان کل کشور به اين پرونده وارد شده و به دستور رئيس قوه قضاييه روند بررسي ها در دستگاه قضا ادامه دارد، بحث هاي جانبي جايي براي خودنمايي ندارند.

وجهه شوراي چهارم تهران خدشه دار شده/بايد صبر پيشه کنيم
او با تاکيد بر اينکه همگي بايد منتظر راي نهايي دستگاه قضا باشيم، مي گويد:طرح چندباره چنين مباحثي تنها وقت و انرژي شورا را مي گيرد، تا جايي که امروز شاهد هستيم بي هيچ ترديدي قطعا و يقينا وجهه شوراي چهارم تهران خدشه دار شده است، در صورتي که راي نهايي را بايد دادستان تهران اعلام کند.
به گفته رئيس شوراي شهر تهران حتي اگر سازمان بازرسي با قطعيت نتيجه را اعلام کند، مجددا بايد اين نظر به دادگاه و دادستاني تهران ارجاع شود.
چمران مي گويد:برخي اعضاي شورا اصرار بر اعلام نتيجه فوري داشته و دارند و در اين ميان مطبوعات نيز همين روند را در پيش گرفته اند.در حالي که بايد اعلام کنم همگي بايد تا اعلام نتيجه دادستاني تهران صبر پيشه کنيم.
کد مطلب: 37744
Share/Save/Bookmark
مرجع : آریا
کلمات کليدی: جلسات شوراي شهر تهران،حاشيه ، چمران، بلدیه