تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۰
۰
 
مهم ترين اولويت سال آينده تهران اتمام خطوط 6 و 7 مترو است
 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران بر لزوم تأسيس شريان حياتي و ضروري شهر كه سال ها و دهه هاي متوالي به دست فراموشي سپرده شده، تأكيد كرد و گفت: جايِ كانال مشترك تأسيسات شهري كه نقش سلسله اعصاب شهر را ايفاء مي كند، در تهران خالي است.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| دكتر مازيار حسيني افزود: آيين نامه اجرايي قانون احداث تونل مشترك شهري در 27 بهمن 1372 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد که به موجب دستورالعمل اجرايي آن، استانداري به عنوان متولي اين قانون تعيين شد و سازمان هاي خدمات رسان نيز موظف شدند براي تحقق قانون مذكور،     رديف هاي اعتباري مورد نياز را پيش بيني كنند.
وي با اعلام اين كه بر اساس اين قانون، شهرداري نيز موظف شد تا نگهداري از كانال مشترك تأسيسات شهري را بر عهده بگيرد و عوارض مربوطه را از سازمان هاي ذيربط اخذ كند، تأكيد كرد: اين كه هر سازمان، تأسيسات مربوط به خود را در هر گوشه از شهر در داخل خاك مدفون كند، در هيچ جاي دنيا متداول و مرسوم نيست.
بايد بدانيم زير پايِ 9 ميليون جمعيت تهران چه مي گذرد؟
معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه كانال هاي شهري و مشترك يا منفرد بودن آنها، بسته به تأسيسات مورد نظر است كه ممكن است كابل هاي قديمي مسي باشند يا كابل هاي جديد فيبر نوري كه بر اساس استانداردهاي خاص خود مشخص       مي شوند، اظهار كرد: شهر، موجودي زنده است و بايد بدانيم در زير زمين هاي شهر چه خبر است و اهميت و ضرورت اين مهم در كلان شهر بزرگي مانند تهران كه بايد بدانيم زير پايِ 9 ميليون جمعيت آن چه مي گذرد، مضاعف است.
دكتر مازيار حسيني با بيان اين كه عوارض قانوني كه شهرداري از سازمان هاي خدماتي بابت تخريب معابر به منظور عمليات عمراني مربوط به تأسيسات شهري مي گيرد، صرف بازسازي نوارهاي حفاري و نقاط تخريب شده مي شود، تصريح كرد: معمولاً مبلغي كه از سازمان هاي خدماتي دريافت مي گردد، كمتر از هزينه اي است كه صرف بازسازي معابر تخريب شده، مي شود.
وي با تأكيد بر اين كه ايمني و سلامت مردم از اولويت اول برخوردار است،‌ ارزش جان مردم با هيچ مبلغي قابل قيمت گذاري نيست، اضافه كرد: تأسيساتي كه كف خيابان و زير زمين پهن مي شوند، مي توانند باعث فرو ريزش هاي موضعي شده و     حفاري هايي كه سازمان هاي خدماتي در نقاط مختلف شهر انجام مي دهند، مي تواند خطرناك باشد.
يك بار براي هميشه بايد موضوع كانال مشترك تأسيسات شهري را حل كنيم
معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه وقتي تأسيسات خدمات شهري زير زمين مدفون مي شوند، دسترسي آنها از بين مي رود اما اگر اين تأسيسات به داخل يک کانال مشترك هدايت شوند، قابل دسترسي خواهند بود، اظهار كرد: دفن تأسيسات خدمات شهري در زير زمين و مجاورت آن با خاك و رطوبت، مي تواند با گذشت زمان به اين تأسيسات صدمات جدي بزند.
دكتر مازيار حسيني با بيان اين كه يك بار براي هميشه، بايد موضوع حياتي و ضروري كانال مشترك تأسيسات شهري را حل و فصل كنيم، تصريح كرد: مديريت شهري در تهران براي تعيين تكليف اين موضوع مهم، آمادگي همه گونه همكاري را دارد، هر چند مجاب كردن سازمان هاي خدمات رسان براي انتقال تأسيسات خدماتي شان به اين كانال ها، خود پروژه اي جداگانه است.
وي در پايان با تأكيد بر اين كه تهران، آبروي كشور است و دولت بايد طرح ويژه اي را به منظور اجراي كانال مشترك تأسيسات شهري در اين كلان شهر پيش بيني كند، خاطرنشان كرد: متأسفانه نقشه دقيقي از عوارض زير سطحي شهر تهران و تأسيسات شهري كه در زير زمين هاي پايتخت مدفون شده اند، وجود ندارد که اين موضوع نه تنها كار خدمات رساني در شهر را دشوار   مي كند، بلكه كار امدادرساني در مواقع بحراني را نيز بسيار دشوار مي نمايد.
کد مطلب: 37816
Share/Save/Bookmark
مرجع : روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
کلمات کليدی: تهران ، خطوط 6 و 7 مترو ، مازیار حسینی، بلدیه