تاریخ انتشار : جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۷
۰
 
تاکيد بر طرح جامع مديريت آبهاي سطحي در برنامه 5 ساله دوم شهرداري تهران
 
مديرعامل سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران، از تلاش براي تدوين برنامه اقدام عملياتي در زمينه نحوه مواجهه با رودخانه‌هاي پايتخت و ارائه آن به شوراي اسلامي شهر تهران تا پايان سال خبر داد.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| مهندس طهمز احمدپور که در دومين کنفرانس ملي "مديريت کلانشهرها با رويکرد محيط زيست" سخن مي‌گفت، با بيان آنکه با تدوين و تصويب برنامه اقدام عملياتي، حوزه‌هاي اجرايي مديريت شهري از يک نقشه راه مناسب براي مواجهه با شرايط مختلف رودخانه‌هاي شهر تهران بهره‌مند خواهند شد، افزود: مديريت شهري پايتخت براي به ثمر نشستن اهداف توسعه پايدار تهران با محوريت رودخانه‌ها، به کمک تمام ذي‌نفعان طرح اعم از شهروندان، ساکنان حريم رودخانه‌ها، وزارت نيرو و ساير نهادهاي مرتبط با مديريت منابع آب کشور نياز دارد.
مهندس احمدپور با اشاره به سابقه پنجاه ساله شهر تهران در امر مديريت بر مبناي طرح‌هاي توسعه شهري، معرفي رودخانه‌ها به عنوان محور توسعه شهر و مبناي طراحي‌هاي تفصيلي را ويژگي ممتاز آخرين طرح جامع شهر تهران توصيف و اضافه کرد: اگر رويکرد طرح‌هاي سابق جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي شهر تهران، مصوب سال 1345 و سال 1356 را حفاظت از شهر در مقابل خطر سيلاب در نظر بگيريم، بايد رويکرد اصلي طرح جامع مديريت آبهاي سطحي که در سال 1392 ابلاغ شد را، مديريت آب‌هاي سطحي به جاي مهار و دفع آنها معرفي کنيم چراکه افزايش جمعيت و توسعه شهر در بخش‌هاي بالادست کانال‌ها و سيل برگردان‌هاي موجود، مديريت شهري پايتخت را به بازنگري در رويکردها و طرح‌هاي قبلي ناگزير ساخته است.
وي تامين ايمني شهروندان، بهره‌گيري از رواناب‌ها به عنوان منبع تامين نيازهاي شهري، تغذيه سفره‌هاي زيرزميني، ارتقاي کيفيت محيط زيست شهري، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و زيباسازي شهر را از مهمترين اهداف طرح جامع مديريت آب‌هاي سطحي شهر تهران دانست و با اشاره به توافقنامه سه جانبه شهرداري، وزارت نيرو و شوراي اسلامي شهر تهران در زمينه پهنه‌بندي سيلاب‌ها و موضوع حريم و بستر رودخانه‌ها تاکيد کرد عملياتي کردن طرح جامع مديريت آبهاي سطحي شهر تهران، يکي از رويکردهاي موردپيگيري کميته‌هاي فعال در اين همکاري سه جانبه است.
مديرعامل سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران با بيان آنکه موضوع عملياتي ساختن طرح جامع مديريت آب‌هاي سطحي در برنامه 5 ساله دوم شهرداري تهران نيز مورد تاکيد قرار گرفته است، مديريت آب را موضوعي فرامنطقه‌اي دانست و افزود: 26 شرکت از مهندسان مشاور، مطالعات مربوط به عملياتي ساختن طرح جامع آبهاي سطحي شهر تهران را پيگيري کرده‌اند که در اين ميان، 22 شرکت مشاور به عنوان مشاور منطقه‌اي، 3 شرکت به عنوان مشاور فرامنطقه‌اي و يک شرکت نيز در نقش مشاور مادر حضور داشته‌ و براي هماهنگي و به سرانجام رساندن مطالعات فوق تلاش کرده‌‌اند؛ مطالعاتي که منجر به شکل‌گيري طرح پايه در زمينه مديريت آب‌هاي سطحي خواهد شد.
مهندس احمدپور با تاکيد بر اينکه رودخانه‌ها يکي از بسترهاي مهم جمع‌آوري سيلاب است، موضوع احياي رودخانه‌ها را از جمله تاکيدات طرح‌ جامع شهر تهران در کنار پرداختن به مساله مديريت رواناب‌ها ذکر و اضافه کرد در حالي که تعاريف مطرح شده در اين زمينه، احياي رودخانه‌ها را به صورت يک وضعيت ايده‌آل براي بازگشت محيط زيست به حالت اوليه خود مطرح مي‌کنند، بازسازي يا ساماندهي به معناي بهبود محيط زيست يک رودخانه نيز حتي بدون رسيدن به شرايط اوليه، مطلوب تلقي مي‌شود چراکه تحقق امر احيا با توجه به مسائل مختلف اقتصادي و اجتماعي در بسياري از موارد امکان‌پذير نيست. به اين ترتيب موضوع احيا در طرح احياي رودخانه‌هاي شهر تهران، به صورت تلاش براي بازگرداندن بخشي از سرمايه‌هاي زيست‌محيطي از دست رفته تعريف شده است که بايد در قالب برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت مد نظر قرار گيرد.
وي احياي رودخانه‌ها را موضوعي چند وجهي و متفاوت با مفهوم مهندسي رودخانه‌ها دانست و با بيان آنکه احياي رودخانه‌ها نيازمند مطالعات مختلف شهرسازي، اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و مهندسي است، يادآور شد: راهبردهاي طرح جامع مديريت آب‌هاي سطحي علاوه بر تسريع در تعيين حريم و بستر رودخانه‌هاي پايتخت و آزادسازي آنها، به دنبال ساماندهي حريم کيفي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني از طريق پيشگيري از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و همچنين ساماندهي کالبد شهر با اتکا بر ساختار طبيعي و بستر زيست‌محيطي رودخانه‌ها است.
مديرعامل سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران، با بيان آنکه ايمن‌سازي رودخانه‌ها بر مبناي آنچه از نقطه‌نظرات کارشناسان امور شهري نيز برآمده است، مهمترين اولويت طرح احياي رودخانه‌هاي پايتخت به شمار مي‌آيد، بهبود اکوسيستم رودخانه‌ها، فرهنگ‌سازي و هوشيارسازي اجتماعي، احياي جريان کمي و کيفي و ايجاد تحرک در توسعه پايدار و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري را از ديگر اولويت اين طرح برشمرد.
وي با تاکيد بر نقش شهروندان در توفيق اهداف مختلف طرح احياي رودخانه‌هاي شهر تهران، هوشيارسازي اجتماعي را از مهمترين راهبردهاي به نتيجه رسيدن اين طرح دانست و افزود: تغيير رويکرد مواجهه با رودخانه‌ها و نزديک شدن به اهداف طرح احيا بدون عزم عمومي در اين زمينه به نتيجه نمي‌رسد.
کد مطلب: 38007
Share/Save/Bookmark
مرجع : پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران
کلمات کليدی: طهمز احمدپور، طرح جامع مديريت آبهاي سطحي، بلدیه