بازديد اعضاي شوراي شهر تهران از خدمات رساني شهرداري پايتخت به زائران حسيني

آریا , 29 آبان 1395 ساعت 14:52

تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران به همراه مهدي چمران امروز با حضور در شهر كربلا از نحوه خدمات رساني شهرداري پايتخت به زائران حسيني بازديد كردند.


بلدیه| در اين بازديد اعضا در جريان روند كلي خدمت رساني به زائران اربعين حسيني در اين شهر قرار گرفتند.
 همچنين رييس و برخي اعضاي شوراي شهر با حضور در ستاد اربعين حسيني شهرداري تهران از نزديک با کارگران «خادم الحسين(ع)» ديدار کرد و با آنها به گفت و گو پرداختند.
ديدار و گفت و گو با جمعي از موکب داران، بازديد از پايگاه شرکت شهر سالم و آگاهي از روند ارايه خدمات درماني به زائران اربعين حسيني از ديگر برنامه اعضاي شوراي شهر تهران بود.


کد مطلب: 38016

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/38016/بازديد-اعضاي-شوراي-شهر-تهران-خدمات-رساني-شهرداري-پايتخت-زائران-حسيني

بلديه
  http://www.baladiye.com