تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۱
۰
توسعه پايدار بدون حفاظت از محيط زيست ممکن نيست؛
افزايش دما در تهران 0.9 درجه طي 30سال
 
معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه امروزه جهان درگير مشکلات زيست محيطي است گفت: همه کشورها اکنون به اين نتيجه رسيده اند که توسعه پايدار بدون حفاظت از محيط زيست ممکن نيست.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| محمد مجابي در کنفرانس ملي مديريت کلانشهرها با رويکرد محيط زيست با اشاره به اينکه در حال حاضر در آستانه تصويب برنامه ششم توسعه و نگارش برنامه سوم مديريت کلانشهر تهران قرار داريم افزود: قرن 20 براي تمامي افراد بشر بسيار حائز اهميت است. در اين قرن مدرنيسم اتفاق افتاده و به  دنبال آن بهره برداري و برداشت از منابع به شدت افزايش يافته است.
وي اضافه کرد: افزايش بهره برداري از منابع دو تاثير بسيار عمده در محيط زيست را به همراه داشته؛ تخريب منابع و آلودگي آنها که امروزه بسيار مشهود است.
مجابي تصريح کرد: با توجه به مخاطراتي که امروزه متوجه محيط زيست است بنابراين بايد به اين موضوع توجه داشت که انسان عضوي از طبيعت است و در صورتي که طبيعت تخريب شود تعادل ميان محيط زيست بر هم مي خورد و اين دو تاثيري دو جانبه  بر هم دارند.
معاون حقوقي سازمان محيط زيست با اشاره به برداشت هاي بي رويه از منابع آبي در کشور گفت: اگر بخواهيم در کشور توسعه پايدار را داشته باشيم بايد بهره برداري از منابع را مديريت و در تمامي برنامه ريزي هاي شهري خود محيط زيست را مد نظر داشته باشيم و توسعه پايدار در گروه حفاظت از محيط زيست است.
وي در ادامه با بيان اينکه جهان اکنون درگير مشکلات و معضلات زيست محيطي است، با يادآوري موضوع تغيير اقليم و کنفرانس پاريس گفت: دماي کره زمين از بعد از انقلاب صنعتي 1.5 درجه افزايش يافته است و به همين دليل سال گذشته 197 کشور جهان به دور هم جمع شدند و توافق نامه اي را امضا  کردند که بر اساس آن کشورها متعهد شدند تا فعاليت هايي را در جهت کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي داشته باشند.
معاون حقوقي سازمان محيط زيست اضافه کرد: روز گذشته نيز اين توافق نامه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و ايران صدو ششمين کشور امضا کننده آن شد. به تبع امضاي اين تفاهم نامه مي تواند تاثير بسياري در همراهي و همکاري کشورها براي کاهش گازهاي گلخانه اي خواهد داشت.
در ادامه پنل تخصصي شکوفايي شهري کنفرانس ملي مديريت کلانشهرها با رويکرد محيط زيست ، آزاده نوازي دبير شوراي راهبردي محيط زيست شهري مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران با بيان اين که براي دستيابي به توسعه پايدار شهري مي بايست رويکردهاي محيط زيستي، اقتصادي و اجتماعي به طور همزمان مورد توجه قرار گيرد گفت : يکي از مسائل مهمي که امروزه در کلانشهرهاي کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است، موضوع تغييرات اقليمي است. شهرها مهمترين منبع انتشار گازهاي گلخانه اي به لحاظ مصرف بالاي انرژي در حوزه هاي مختلف از جمله حمل و نقل، صنعت و ...  محسوب مي شوند.
وي عنوان کرد : شهرها  به دليل تمرکز و تراکم بالاي جمعيت، آسيب پذيري بالاتري دارند و مطالعات نشان مي دهد در کلانشهر تهران طي دوره 30 ساله اخير 0.9 درجه سانتيگراد افزايش دما داشته ايم و اين در حاليست که افزايش دماي کره زمين از اولين تاريخ اندازه گيري (سال 1880) تا کنون 0.85 درجه سانتيگراد بوده است. بنابراين توجه جدي به روند تغييرات پارامترهاي اقليمي و تلاش جهت برنامه ريزي به منظور کاهش اثرات و کاهش آسيب پذيري از تغييرات اقليمي در کلانشهر تهران بسيار ضروريست و در صورت عدم توجه به اين مهم در آينده اي نزديک با بحراني جدي در اين زمينه مواجه خواهيم بود و هر نوع تغيير منفي حاصل از تغييرات اقليم مي تواند صدمات جبران ناپذيري را بر اكوسيستم  شهري وارد سازد
کد مطلب: 38136
Share/Save/Bookmark
مرجع : روابط عمومي مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
کلمات کليدی: توسعه پايدار،حفاظت از محيط زيست، افزايش دما در تهران، بلدیه