تاریخ انتشار : جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۶
۰
 
تاثیر اصلاحات هندسی در رفع نواقص ترافیکی
 
معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت: چندین سال است که در حوزه حمل و نقل ترافیک شهر تهران اقدام به اختصاص مشاور ترافیک منطقه ای در سطح مناطق پایتخت شده است.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| مرتض خشایی پور افزود: رفع نواقص ترافیکی، کارشناسی و مطالعه نواقص حمل و نقلی مناطق از جمله وظایف مشاور ترافیکی است.
وی در ادامه با اشاره به اجرایی شدن رفع نواقص ترافیکی مناطق 22 گانه از سوی سازمان و معاونت حمل و نقل ترافیک شهر تهران تصریح کرد: بررسی مشکلات و کمبودهای ترافیکی مناطق و همچنین ارائه راهکاری برای رفع این معضلات در دستور کار معاونت حمل و نقل ترافیک شهر تهران قرار گرفته که بررسی آنها بر عهده مشاورین ترافیکی مناطق است.
وی با اشاره به نواقص ترافیکی مناطق 22 گانه پایتخت اظهار داشت: اصلاح هندسی، برقراری ایمنی ترافیکی، ساماندهی توقف خودروها، خط کشی و وجود پل های عابر از جمله اقداماتی است که برای رفع نواقص ترافیکی مناطق 22 گانه پایتخت انجام می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه رفع نواقص ترافیکی مناطق نیازمند اصلاح هندسی است، اذعان داشت: اعمال مدیریت یکپارچه و هماهنگ در پیشبرد برنامه های ترافیکی موثر خواهد بود.
معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: برقراری مدیریت یکپارچه در رفع نواقص ترافیکی مناطق 22 گانه پایتخت تاثیر بسزایی داشته است لذا معاونت حمل و نقل ترافیک شهر تهران مدیریت بر این پروسه را برعهده دارد.
 
کد مطلب: 38190
Share/Save/Bookmark
مرجع : خبرخودرو
کلمات کليدی: اصلاحات هندسی،رفع نواقص ترافیکی، بلدیه