تاریخ انتشار : شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۵۵
۰
 
کاهش 50 درصدي بارشها و ضرورت مديريت مصرف
 
معاون مديرکل دفتر برنامه‌ريزي کلان آب و آبفا از کاهش 80 درصدي بارش در سال آبي جاري خبر داد.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| هدايت فهمي در مصاحبه با راديو اقتصاد اظهار داشت : سال آبي از مهرماه آغاز مي شود که تاکنون 14 ميليمتر بارش گزارش شده است و در مقايسه با ميانگين دوره دراز مدت 42 ساله حدود 50 درصد کاهش ديده مي شود.
وي افزود: در فصل زمستان هم حداکثر بارش نرمال خواهيم داشت و نمي تواند کسري هاي دوره پاييز را جبران کند و بايد به سمت مديريت طرف هاي تقاضا و مصرف آب حرکت کنيم.
فهمي از ضرورت تشکيل شوراهاي حوزه آبريز با مشارکت همه ذينفعان مردمي و دولتي و عمومي خبر داد و گفت: در اين شوراها مي توان در باره همه مسايل آب از جمله روش هاي کاهش مصرف و همچنين مصرف بهينه آب و تغيير الگوهاي مصرف منابع محدود برنامه ريزي کرد.
وي افزود: از 100 ميليارد متر مکعب آب قابل برداشت در کشور در طول سال حدود 2 ميليارد متر مکعب در بخش صنعت و 6 تا 8 ميليارد در بخش شرب مصرف مي شود و بقيه هم مصرف کشاورزي است.
فهمي گفت: اگر 10 درصد در مصرف بخش کشاورزي، صرفه جويي و آن را در اختيار بخش ديگر قرار دهيم معادل 50 سد مشابه سد کرج خواهد بود و بايد به سمت مديريت مصرف بهينه برويم.
وي افزود : البته وزارت نيرو براي همه شرايط و شرايط حاد کنوني هم برنامه ريزي کرده است و بايد مردم همکاري کنند.
معاون مديرکل دفتر برنامه‌ريزي کلان آب و آبفاي وزارت نيرو از ايجاد پژوهشکده يا مرکز تحقيقات براي مديريت منابع آب جوي در کشور خبرداد.
هدايت فهمي در ادامه مصاحبه با راديو اقتصاد افزود: از 15 سال گذشته تاکنون ايران کم و بيش با پديده خشکسالي دست و پنجه نرم مي کند و به همين دليل وزارت نيرو به دنبال ايجاد پژوهشکده يا مرکز تحقيقاتي براي مديريت منابع آب جوي است.
وي اظهارداشت: بروز خشکسالي هاي اخير، محدوديت هاي منابع آب و چالش هاي تامين آب با کيفيت مناسب به يکي از دغدغه هاي عمده جامعه و مسئولان تبديل شده است.
معاون مديرکل دفتر برنامه‌ريزي کلان آب و آبفاي وزارت نيرو در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع وضعيت بارندگي در سال آبي جديد در کشور اشاره کرد و گفت: سال آبي در کشور هر سال از مهر ماه آغاز و به شهريورماه سال بعد ختم مي شود.
فهمي بيان داشت: امسال وضعيت بارندگي در فصل پائيز مناسب نبوده و اميد مي‌رود در ماه هاي آينده ميزان بارش قابل توجه باشد تا اين کمبودها جبران شود.
وي تصريح کرد: پيش بيني ها نشان مي دهد ميزان بارش در زمستان امسال در حد نرمال خواهد بود.
معاون مديرکل دفتر برنامه‌ريزي کلان آب و آبفاي وزارت نيرو در خصوص وضعيت آب سد هاي کشور نيز گفت: امسال به دليل کمبود بارندگي در فصل پائيز يک سوم ذخيره آب سدهاي کشور کاهش يافته است.
وي در ادامه با بيان اينکه آبگيري سد ها به تدريج از مهر ماه آغاز مي شود، افزود: هر سال حجم ذخيره آب سدهاي کشور در شهريور ماه به حداقل ممکن و از مهر ماه به تدريج ذخيره سازي آب دوباره صورت مي گيرد.
معاون مديرکل دفتر برنامه‌ريزي کلان آب و آبفاي وزارت نيرو تصريح کرد: برنامه بهره برداري از مخازن سدهاي کشور از سوي شرکت مديريت منابع آب ايران تهيه و به همه استان هاي کشور ابلاغ شده است تا در فصل خشک و در شرايط کمبود باران مديريت از اين منابع به نحو احسن صورت گيرد.
وي اذعان داشت: مطابق مصوبه شوراي عالي آب وزارت نيرو سهم آب قابل برنامه ريزي براي بخش هاي مختلف کشور را محاسبه و به همه دستگاه ها، ارگان ها و وزارتخانه‌هاي زيربط ابلاغ کرده است.
وي در ادامه با بيان اينکه اهميت استراتژيک آب هم اينک بر هيچ کس پوشيده نيست، افزود: در کشور به دليل شرايط خاص اقليمي و کمبود نزولات آسماني در بخش‌هاي وسيعي در مرکز و جنوب کشور مسئله آب اهميت بيشتري دارد از اين رو مي طلبد مديريت اين منابع حياتي به نحو مطلوب صورت گيرد.
کد مطلب: 38236
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: کاهش بارشها، ضرورت مديريت مصرف، بلدیه