تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۲
۰
 
لزوم بسترسازي فعاليت زنان در محلات شهري
 
استاد جامعه شناسي دانشگاه خوارزمي با تاکید بر اینکه فعاليت نهادهاي اجتماعي زنان تنها نباید در حوزه آسيب های اجتماعی متمركز شود؛ گفت: باید به گونه ای برنامه ریز شود تا مشاركت هاي اجتماعي زنان در بستر محلات شهري رشد پیدا كند.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| كرم حبيب پور گتابي با بیان این مطلب افزود: زنان در همه جاي دنيا نقش پر رنگي در توسعه ملي دارند اما اين نقش بنا به دلايل گوناگون تاريخي در كشور ما مغفول مانده است.
 وي با اشاره به اینکه در برخی از دوره های تاریخی زنان در مناسبات اجتماعی و سیاسی به عنوان يك شهروند تاثيرگذار در نظر گرفته نمی شدند؛ ادامه داد: متاسفانه كليشه هاي جنسيتي در طول تاريخ باعث منع مشاركت زنان در اداره شهرها بوده به گونه ای که اين نگاه و رویکرد در  یک قرن اخیر در برخي از دولت ها بيشتر و در برخي نیز كمتر بوده است.
اين جامعه شناس با تاكيد بر اينكه نهادهاي اجتماعي نقش جدي در ترغيب حضور زنان در اجتماع دارند؛ بیان کرد: مديريت شهري بايد با فعال كردن نهادهاي اجتماعي كانون هايي را برای فعاليت زنان ایجاد کرده و توسعه دهد.
حبيب پور یادآور شد: بحث حضور زنان در زندگي اجتماعي بايد از محلات شروع شود اگر زنان حضور تاثیرگذاری در محلات شهري داشته باشند؛ به مرور زمان اين حضور و مشارکت آنها در اداره شهر به تمامی امور شهری تسري می یابد.
 وی با اشاره به اينكه خوشبختانه در این دوره از مدیریت شهری امکان مشارکت و حضور زنان در اداره شهر بیشتر فراهم شده است؛ تاکید کرد: در حال حاضر فضاي خوبي در سراي محلات براي مشارکت بانوان ایجاد شده است، باید اين باور را تقويت كنيم كه زنان مي توانند در زندگي شهري نقش تاثیرگذاری داشته باشند.
به گفته اين استاد دانشگاه زنان را بايد از جمعيت فعال تاثيرگذار زندگي شهري تلقي كرد و نبايد به مشارکت آنها در اداره امور شهر ديد منفي داشت.
کد مطلب: 38271
Share/Save/Bookmark
مرجع : بسترسازي فعاليت زنان در محلات شهري
کلمات کليدی: كرم حبيب پور، بسترسازي، فعاليت زنان،محلات شهري، بلدیه