تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۷
۰
 
كمك به متكديان بر تعداد آن ها مي افزايد
 
مديرعامل سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران گفت: ما ظرفيت كافي براي نگه داري كارتن خواب ها در تهران را داريم.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| رضا قديمي در نشست خبري با اصحاب رسانه با اعلام اين خبر و با بيان اين كه ظرفيت مراكز بهاران شهرداري تهران ٢ هزار و ٦٠٠ نَفَر است كه تاكنون هزار و ٥٠٠ نَفَر وارد مراكز بهاران شده اند، خاطر نشان كرد: از اين تعداد ٤٤٢ نَفَر پس از گذران ماه هاي بهبودي و مشاوره هاي لازم، به خانواده ها بازگشته اند و به بهبودي نسبي رسيده اند و در حال حاضر ٢هزار و ٦٠٠ نَفَر در دور جديد پذيرش مي شوند.
وي با بيان اين كه در ٩ ماهه سال جاري سيكلي براي كاهش اعتياد تعريف شده است، اظهار كرد: ما چرخه اي را ايجاد كرديم كه قدم اول انتقال معتادان به مددسراهاست كه ما ظرفيت ٢هزار و ٥٠٠ نَفَر در ١٩ مددسرا طبق استانداردهاي بهزيستي ايجاد كرديم كه به اين افراد مشاوره مي دهند و در صورت تمايل گام بعدي انتقال اين افراد به سامان سراها است كه پس از بهبودي نسبي به ٢٤ مركز بهاران انتقال داده مي شوند.
وي با بيان اين كه طبق جلسه اي قرار شد كه شهرداري تهران ٢هزار زيرساخت براي جمع آوري معتادان ايجاد كند و ٤ هزار زيرساخت نيز از طرف ساير سازمان ها ايجاد شود، افزود: كه در حال حاضر شهرداري براي ٢ هزار و ٥٠٠ نَفَر زيرساخت طبق استانداردهاي بهزيستي ايجاد كرده است.
قديمي با اشاره به وجود ٢٤ مركز بهاران در شهر تهران گفت: اين مراكز ٢هزار و ٦٠٠نفر ظرفيت دارد كه افراد با اختيار خود وارد اين مركز مي شوند و طي ٩ ماه مراقبت ، مهارت آموزي و مشاوره براي بازگشت به جامعه مي بينند و در واقع بهاران با رويكرد مهيأ كردن زيرساختي براي ٢ هزار و ٦٠٠ نَفَر ، شخص بهبود يافته را مهارت زندگي بياموزد و به جامعه بازگرداند.
وي ادامه داد: تمام پايگاه هاي پزشكي واقع در مراكز بهاران و بهبودي افراد توسط وزارت بهداشت مهيا مي شود.
اين مسئول با اشاره به جمع آوري متكديان گفت:  ما دو مركز در شمال و جنوب تهران ايجاد كرده ايم تا متكديان مرد جمع آوري شده را به اين مراكز انتقال دهند، اما قانون به ما اجازه جمع آوري بانوان متكدي را نداده است.
مديرعامل سازمان خدمات اجتماعي تاكيد كرد: در صورت سرماي هوا، ٥٠ اتوبوس اسكان كارتن خواب ها با ارائه خدمات پتو و غذا در سطح شهر دائر مي شود و اين اتوبوس ها براي كارتن خواب هايي است كه مايل نيستند تا به مددسراها بروند و در واقع ١٩ مددسرا در تهران با ظرفيت ٥ هزار نَفَر در تهران فعال است.
قديمي با اشاره به كودكان كار، گفت: ما در حال حاضر ١٦ مركز پرتو داريم كه زيرساخت هاي لازم را شهرداري مهيا كرده است و توسط خيريه ها و ان جي او ها اداره مي شود كه حدود ٣ هزار كودك در اين مراكز تحت پوشش قرار دارند و در حال توانمند سازي هستند.
وي ادامه داد: كمك كردن به كودكان كار و متكديان بر سر چهارراه ها، كار اشتباهي است چرا كه اين افراد توسط باندها، اداره مي شوند و با كمك به آن ها بر تعدادشان افزوده مي شود.
اين مسئول با بيان اين كه مردم مي توانند با تماس با شماره ٤٣٧٩ كمك هاي غير نقدي خود را به سازمان تحويل دهند، اظهار كرد: تمامي كمك ها بايد به صورت غير نقدي باشد و ما كمك هاي نقدي را نمي پذيريم.
قديمي ادامه داد: با توجه به نزديك شدن به شب يلدا ما كمپين يلداي مهرباني راه اندازي كرده ايم، كه شهروندان مي توانند آجيل، ميوه و كمك هاي خود را براي كارتن خواب ها با تماس با شماره مذكور ارسال كنند.
وي در ادامه با اعلام اين كه نبايد كلوني ايجاد كنيم، گفت: اين كه ما محله اي را در سطح كشور با نام كلوني آسيب معروف كنيم كار اشتباهي است كه منجر به افزايش آسيب مي شود.
اين مسئول با بيان اين طرح پلاك به پلاك در منطقه هرندي در حال اجرا است، گفت: طي اين طرح حدود ٧٠ پلاك شناسايي شدند كه ٢٥ خانه تخريب و ما بقي پلمپ شده است و در واقع عمده جمع آوري معتادان متجاهر از منطقه هرندي است و هفته گذشته حدود ٦٠٠ نَفَر جمع آوري شده اند.
مديرعامل سازمان خدمات اجتماعي با بيان اين  شهرداري تهران براي همراهان بيماران بيمارستان هاي ملي ، همراه سرا ايجاد كرده ايم، خاطر نشان كرد: تاكنون براي حدود ٤٠٠ تا ٦٠٠ نَفَر همراه سرا ايجاد كرديم كه تا ٧٢ ساعت از اين افراد پذيرايي و تا ٣ دوره اين كار صورت مي گرفت و تا ١٠ روز مكان براي اين افراد مهيأ مي شد اما متاسفانه افرادي از اين امكان سو استفاده مي كردند و ما با اين امر مواجه شدِّيم كه روز به روز بر تعداد چادرهايي كه در أطراف بيمارستان مستقر بود افزايش مي يافت و اين در صورتي بود كه اين افراد بي خانمان بودند.
قديمي با اشاره به طرح جهاد مهرباني، گفت: بسياري از اين كودكان از تحصيل جا مانده اند و افرادي كه داراي شرايط لازم هستند با نذر فرهنگي به اين افراد آموزش دهند.
کد مطلب: 38424
Share/Save/Bookmark
مرجع : آریا
کلمات کليدی: كمك به متكديان ، سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران، بلدیه