تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۰
۰
 
انتخاب شهردار از سوی مردم نظارت شورا بر شهرداری را کاهش خواهد داد
 
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر شورا برای اعمال نظارت بر شهرداری مشکل دارد آن وقت با لایحه مدیریت شهری و انتخاب شهردار از سوی مردم چگونه می توان انتظار داشت شورا موثر باشد.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| پرویز سروری در سیصد و یازدهمین جلسه شورا که به تبادل نظر درخصوص لایحه مدیریت شهری اختصاص داشت، گفت: یکی از بند های این لایحه انتخاب شهرداراناز سوی مردم است موضوعی که سبب می شود تناسب بین شورا و شهرداری از میان برود .وی ادامه داد: درحال حاضر شورا برای اعمال نظارت بر شهرداری مشکل دارد آن وقت با لایحه مدیریت شهریو انتخاب شهردار از سوی مردم چگونه می توان انتظار داشت شورا موثر باشد .
رئیس کمیسیون نظارتو حقوقی شورا خاطر نشان ساخت: در قانون اساسی اصول مشخصی وجود دارد که حاکی از جایگاهمستحکم شورا است در حالی که لایحه مدیریت شهری این جایگاه را در نظر نگرفته است .
سروری اظهار داشت:در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری این موضوع باید مد نظر قرار گیرد که به هیچ عنوان مدیریتشهری به دنبال تصدی سیاست گذاری ها و مدیریت تخصیص نیست بلکه مدیریت اجرایی را بر عهدهخواهد داشت لذا از خلط این دو مقوله باید پرهیز نمود و این اشتباه در تصور برخی ازمسئولان و نمایندگان متبادر نشود .
کد مطلب: 38473
Share/Save/Bookmark
مرجع : میزان
کلمات کليدی: انتخاب شهردار، مردم ،نظارت شورا بر شهرداری ، بلدیه