تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
۰
 
ساخت و ساز در برج هرمزان با حکم دیوان عدالت اداری
 
در سال 94 با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی به شماره 696/9/300 مورخ 94/12/19 از ادامه عملیات ساختمانی مذکور جلوگیری شد، اما پیرو شکایت شرکت عمران تکلار در شعبه چهلم دیوان عدالت اداری رای به شماره دادنامه 2887 مورخ 95/10/20 مبنی بر ابطال مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی صادر شد.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | شهردار منطقه 2 با اشاره به اخبار منتشر شده در مورد ادامه روند فعالیت های شرکت عمران تکلار در برج هرمزان گفت: فارغ از اینکه اجرای این پروژه از مدت ها پیش آغاز شده و تصمیم گیری درباره پروژه به مدیریت شهری گذشته برمی گردد، هرگونه اقدام در این پروژه بر اساس استعلام از مراجع حقوقی و قضائی انجام می شود. 

شهرنوشت: رسول کشت پور با تاکید بر الزام شفاف سازی کلیه عملکردها در روند صدور پروانه و گواهی برای شهروندان، با اشاره به ابهامات به وجود آمده در خصوص ادامه روند ساخت و ساز در برج هرمزان اظهار کرد: بر اساس سوابق موجود پروژه هرمزان در ابتدا دارای پروانه 21 برج با نقشه جانمایی مصوب بلوک ها از سال 1356 بود که ساخت 19 برج آن به اتمام رسیده و پایان کار آن ها در سال های مختلف صادر شده است.
 
 
 
وی گفت: پس از آن براساس نظریه سازمان پارک ها به شماره  611/6/629391 مورخ 1392/02/06 و نظریه کمیسیون ماده پنج  114/1241611 مورخ 91/10/27 و با توجه به پهنه وقوع محدوده، تراکم، سطح اشغال مجاز، تامین سرانه های مورد نیاز و میزان حقوق متصور برای بلوک های ساخته شده و تعهد محضری خریداران واحدهای ساخته شده مبنی بر حق هرگونه ساخت و ساز در مشاعات باقیمانده توسط شرکت عمران تکلار، پروانه ساختمانی بیستمین برج ( برج زرین ) صادر شد.
 
 
 
شهردار منطقه 2 ادامه داد: در سال 94 با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی به شماره  696/9/300 مورخ 94/12/19 از ادامه عملیات ساختمانی مذکور جلوگیری شد، اما پیرو شکایت شرکت عمران تکلار در شعبه چهلم دیوان عدالت اداری رای به شماره دادنامه 2887 مورخ 95/10/20 مبنی بر ابطال مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی صادر شد.
 
 
 
کشت پور با اشاره به  الزام اجرای قوانین معماری و شهرسازی و نظارت بر تخلفات ساخت و ساز در مناطق عنوان کرد:  در ابتدای  دوره مدیریت جدید در منطقه 2،  بر اساس مکاتبات انجام شده با رئیس هیئت مدیره برج های چهارگانه و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری از ادامه روند عملیات ساختمانی در پروژه مذکور جلوگیری شد. البته به دلیل ممانعت شهرداری منطقه دو از ادامه روند ساختمانی پروژه هرمزان ، شرکت عمران تکلار اقدام به طرح  شکایت در شعبه 2 دیوان عدالت اداری و صدور دادنامه شماره 2410 مورخ 96/98/13 کرد و اخطاریه مورخ 96/08/20 از سوی مراجع قضایی دایر بر اجرای مفاد رای نهایی بر اساس عدم جلوگیری از فعالیت ساخت و ساز برج هرمزان توسط شهرداری منطقه 2 شد.
 
 
وی در پایان با اشاره به مجوز صادره از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطر نشان کرد : با عنایت به مفاد دادنامه مذکور و نظریه اداره کل حقوقی شهرداری تهران، منطبق با پروانه شماره 20028472 مورخ 92/07/07 و ضوابط طرح تفصیلی و مقررات شهرسازی و معماری و همچنین نامه شماره 80/1464907 مورخ 96/12/26 از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران  ادامه عملیات ساختمانی بلامانع اعلام شده است
کد مطلب: 39780
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: برج هرمزان ،دیوان عدالت اداری،رسول کشت پور