تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۴
۰
 
دفاع معاون قالیباف از هزینه هشت هزار میلیاردی بیشتر از بودجه شهرداری
 
بند ج تبصره 27 بودجه مصوب شورای شهر شهرداری اجازه داشت 6 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و 2 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت تسهیلات بانکی خارج از سقف بودجه سال 95 هزینه نماید و مراتب را در تفریغ بودجه منظور کنند.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | معاون سابق شهرداری تهران گفت: مازاد اعتبار هزینه شده در بودجه سال 95 شهرداری تهران براساس مصوبه شورای شهر انجام شده است.

به گزارش شورا‌آنلاین، ناصر امانی گفت: بند ج تبصره 27 بودجه شهرداری تهران به ما اجازه داده بود تا سقف هشت هزار میلیارد تومان خارج از بودجه مصوب سال 95 بابت پرداخت مطالبات شهرداری هزینه کنیم.

امانی افزود: بند ج تبصره 27 بودجه مصوب شورای شهر شهرداری اجازه داشت 6 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و 2 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت تسهیلات بانکی خارج از سقف بودجه سال 95 هزینه نماید و مراتب را در تفریغ بودجه منظور کنند.

معاون سابق شهرداری تهران خاطر نشان کرد: تفریغ بودجه علاوه بر ردیف های اعتباری مصوب باید به تبصره ها هم توجه شود و اینگونه تلقی نشود که شهرداری خارج از مصوبات بودجه شوار اعتباری را هزینه کرده است.

وی در پایان یادآور شد: لازم به ذکر است در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران در هنگام رسیدگی به تفریغ بودجه سال 95 شهرداری موضوع هزینه کرد 5 هزار میلیارد تومان علاوه بر بودجه مصوب مطرح شد اما هیچ اشاره ای به این مجوز قانونی شهرداری تهران نشد.
کد مطلب: 39897
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: معاون قالیباف، بودجه شهرداری