تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۹
۰
 
انتقاد رئیس شورا از تذکرات اعضا
 
پیش از دستور افزود: متن‌هایی که شما قرائت می‌کنید، تذکر نیستند و بیشتر به نطق شباهت دارند لطفا به معنای واقعی تذکر دهید.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | رئیس شورای شهر پس از آنکه یکی از اعضا تذکر و تشکر خود را از شهردار تهران قرائت کرد، گفت: شما چهار برابر حالت عادی تذکر می‌‌دهید و آ‌مار تذکرات شورای پنجم بسیار بالاست.

به گزارش ایلنا، در جریان هفتادومین جلسه شورای شهر تهران، محسن هاشمی (رئیس شورای شهر) از طولانی بودن تذکرات اعضا انتقاد کرد.

رئیس شورای شهر پس از آنکه یکی از اعضا تذکر و تشکر خود را از شهردار تهران قرائت کرد، گفت: شما چهار برابر حالت عادی تذکر می‌‌دهید و آ‌مار تذکرات شورای پنجم بسیار بالاست.

وی در انتقاد به طولانی بودن تذکرات پیش از دستور افزود: متن‌هایی که شما قرائت می‌کنید، تذکر نیستند و بیشتر به نطق شباهت دارند لطفا به معنای واقعی تذکر دهید.
کد مطلب: 39944
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: محسن هاشمی، تذکر، شورای شهر