توجه به افراد معلول، گمشده آزمون استخدامی

خبرگزاری مهر , 4 تير 1397 ساعت 12:07

در تبصره ذیل این ماده بر جذب افراد دارای معلولیت بدون برگزاری آزمون استخدامی تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه دستگاه ها تاکید شده است که به نظر می رسد در آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور که قرار است در نیمه مردادماه برگزار شود، کاملاً مورد بی توجهی واقع شده است.


بلدیه | مدیرکل سلامت شهرداری تهران گفت: به رغم تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان، در جلسه علنی۲۰ اسفند۹۶ مجلس شورای اسلامی به نظر می رسد همچنان جامعه از بی توجهی به افراد دارای معلولیت رنج می برد.

زینب نصیری مدیرکل سلامت شهرداری تهران ضمن اعلام این مطلب گفت: در بند ج صفحه ۵ دفترچه آزمون استخدامی تمرکز دستگاه های اجرایی کشور، موضوع سهمیه معلولان منطبق با بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۶/۳/۸۳ مبنی بر تکلیف دولت به لحاظ کردن ۳ درصد سهمیه استخدامی برای معلولان استناد شده است.

وی افزود: این در حالی است که قانون مذکور در سال ۹۷ اصلاح شده و علاوه بر اختصاص سهمیه ٣ درصدی برای افراد دارای معلولیت، در بند ت ماده۱۱ این قانون بر «اختصاص سی درصد از پست های سازمانی تلفنچی(اپراتور تلفن)، دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا، کم بینا و دارای معلولیت جسمی- حرکتی» و نیز در بند ث ماده مذکور، بر اختصاص سی درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویس دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی تاکید شده است.

نصیری در ادامه گفت: هم چنین در تبصره ذیل این ماده بر جذب افراد دارای معلولیت بدون برگزاری آزمون استخدامی تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه دستگاه ها تاکید شده است که به نظر می رسد در آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور که قرار است در نیمه مردادماه برگزار شود، کاملاً مورد بی توجهی واقع شده است.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران تاکید کرد: همچنین به نظر می رسد به رغم تصویب قانون جامع معلولان، همچنان سقف شیشه ای جدی بر سر افراد دارای معلولیت وجود دارد که در دفترچه آزمون استخدامی کشور هم با واژه هایی چون ضرورت احضاء توانایی انجام کار، عدم اختصاص سهمیه به معلولین در وزارت آموزش و پرورش علیرغم وجود مدارس استثنائی در دفترچه ، عدم استفاده از عناوین پستی مطابق با فرصت موجود در ماده ١١ قانون جامع معلولین نمایان شده است.

وی با اشاره به بخش تخصصی مجموعه مدیریت شهری که با ۳۵۴ کانون اجتماع محور معلولین در سطح شهر تهران در ارتباط است افزود: ما در اداره کل سلامت شهرداری تهران شاهد توانمندی ها و استعدادهای بی بدیل جامعه معلولین هستیم و باورداریم کاهش نابرابری های اجتماعی در سایه مطالبه گری، حمایت طلبی و توجه بیشتر مسئولین به گروههای خاص قابل دسترس است. لذا از دولت و مجلس خواستارم ضمن دستور تجدید نظر دفترچه آزمون استخدامی کشور، بارقه های امید را در افراد دارای معلولیت نسبت به تغییرات مبتنی بر قانون حمایت از حقوق معلولان  زنده نگهدارند


کد مطلب: 40129

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/40129/توجه-افراد-معلول-گمشده-آزمون-استخدامی

بلديه
  http://www.baladiye.com