تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۱
۰
 
برگزاری نشست بررسی پدیده رانت و تخلف در مدیریت شهری
 
سطح فساد و تخلف اداری در شهرداری تهران چه میزان است و علت این که نوعا شهرداری ها از رتبه های نخستند چیست؟
Share/Save/Bookmark
بلدیه | نشست بررسی پدیده رانت و تخلف در مدیریت شهری با حضور مدیران شهرداری و شورای شهر تهران برگزار می شود.

نشست بررسی پدیده رانت و تخلف در مدیریت شهری با حضور افشین حبیب زاده عضو شورای شهر، محمد جواد شیرازی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری، محمدرضا جوادی یگانه، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و استادان دانشگاه برگزار می شود.

این نشست که اولین برنامه از سلسله نشست‌های ارائه پژوهش‌های مدیریت شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران است روز چهارشنبه ۶ تیر ماه از ساعت ۱۶ در سالن شیبانی شورای شهر تهران برپا می شود.

در این نشست حسن عابدی جعفری، مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران و حامد رحمانی، مجری بررسی الگوهای حکمرانی مبارزه با فساد در شهرداری ها به بیان نتایج پژوهشهای خود می پردازند.

موضوع مبارزه با فساد و شهر شیشه ای از شعارهای مدیریت شهری کنونی تهران اعم از شورای شهر و شهرداری تهران بوده و هست و اکنون شهروندانی که فساد در شهرداری را یکی از معضلات بزرگ این سازمان خدماتی تلقی می کردند در صددند تا راهکارها و برنامه‌های مجموعه مدیریت شهری به این منظور را شناخته و نتایج آن را ببیند.

در نشست بررسی پدیده رانت و فساد در مدیریت شهری تلاش می شود به پرسشهای زیر پرداخته شود:

سطح فساد و تخلف اداری در شهرداری تهران چه میزان است و علت این که نوعا شهرداری ها از رتبه های نخستند چیست؟

سنجش علمی پدیده فساد در شهرداری تهران چگونه ممکن است و چگونه با تداوم سنجش فساد می توان با آن مقابله کرد؟

عوامل اصلی بروز فساد اداری در مجموعه شهرداری چیست و مقابله با کدام یک از آنها می تواند تاثیرات سریعتر و عمیقتر در ارتقاء سلامت برجای بگذارد؟

مأموریت اصلی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران تمرکز بر چالش ها و تدوین راهکار و برنامه جهت ارتقاء عملکرد مدیریت شهری است که تا کنون صدها طرح پژوهشی در این راستا انجام شده است. اکنون این مرکز در نظر دارد با تعامل با شورای اسلامی شهر تهران و مدیران عالی شهرداری تهران در موضوعات دارای اولویت شهر، طی سلسله نشست های علمی به بررسی پژوهش های صورت گرفته و ارائه راهکارهای اجرایی در موضوعات بپردازد.

نشست اول از این مجموعه روز چهارشنبه ۶ تیرماه از ساعت ۱۶ در سالن شیبانی شورای اسلامی شهر تهران تشکیل می شود و حضور اصحاب رسانه، کارشناسان مسائل شهری و تمامی شهروندان علاقمند به آینده تهران در این برنامه آزاد است.
کد مطلب: 40168
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: شورای شهر تهران، شهرداری،رانت ،تخلف ،مدیریت شهری