رفع موانع بزرگترین قرارداد صندوق ذخیره کارکنان شهرداری کلید خورد

خبرگزاری ايسنا , 12 تير 1397 ساعت 14:59

در این نشست هیات امنا راهبردهای آتی فعالیت صندوق ذخیره کارکنان را ترسیم کرد که این راهبردها عمدتا معطوف به روشن شدن وضعیت بزرگترین پروژه های موسسه تا پایان سال جاری است.


بلدیه | هیات امنای صندوق ذخیره کارکنان درآخرین نشست خود درباره تعیین تکلیف پروژه بزرگ سارینا 2 کیش ،تصمیم گیری کرد.

تعیین تکلیف پروژه سارینا 2 کیش و تعیین راهبردهای آتی موسسه صندوق ذخیره به عنوان دو محور اصلی نشست اخیر هیات امنای صندوق مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
در این نشست هیات امنا راهبردهای آتی فعالیت صندوق ذخیره کارکنان را ترسیم کرد که این راهبردها عمدتا معطوف به روشن شدن وضعیت بزرگترین پروژه های موسسه تا پایان سال جاری است.
بر همین اساس هیات امنا پس از بررسی سناریوهای پیشنهادی هیات مدیره قویترین سناریو را برای حل و فصل پرونده سارینا 2 کیش مورد تائید قرار داد تا همزمان با آزادسازی دارایی های صندوق در این پروژه رفع ایرادات حقوقی و اسنادی نیز صورت گیرد.
این گزارش حاکی است با بکارگیری تدابیر اتخاذ شده و اهتمام جدی مسئولان به حل و فصل معضلات، مشکلات و موانع اداری موجود بر سر راه سرمایه گذاری‌ها و دارایی‌های موسسه و تبدیل آن به نقدینگی راه برای پاسخگویی به مطالبات اعضاء اعم از اصل و بازدهی سپرده فراهم شده و توان صندوق در پاسخگویی به انتظارات اعضاء تقویت می‌شود.
بر اساس گزارش روابط عمومی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، پروژه سارینا 2 کیش، بزرگترین قرارداد صندوق ذخیره کارکنان است که با رفع موانع آن بخش عمده دارایی‌های صندوق تعیین تکلیف خواهد شد.


کد مطلب: 40297

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/40297/رفع-موانع-بزرگترین-قرارداد-صندوق-ذخیره-کارکنان-شهرداری-کلید-خورد

بلديه
  http://www.baladiye.com