الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین ساختار و حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق

خبرگزاری ايسنا , 19 تير 1397 ساعت 12:08

با حضور معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری تهران قطعا باید تعیین تکلیف این شوراها انجام شود؛ چرا که اعمال اراده این معاونت در مناطق باید از طریق کنترل شوراهای معماری مناطق محقق شود.


بلدیه | اعضای شورای اسلامی شهر تهران با 18 رأی موافق یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین ساختار و حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق را به تصویب رساند.
 
در جریان هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، یک فوریت الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین ساختار و حدود اختیارات شوراهای معماری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جریان آن اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: شوراهای معماری مناطق با توجه به مشخص نبودن محدوده اختیارات‌شان بعضا تصمیماتی فراتر از طرح تفصیلی می‌گیرند و در عمل اختیاراتی فراتر از ضوابط و مقررات به آنها داده شده است.
 
وی با اشاره به اینکه ساختار تشکیلاتی این شوراها تعیین تکلیف نشده و وظیفه این کار به شهرداری تهران سپرده شده است، اظهار کرد: متأسفانه تا به امروز این کار انجام نشده است لذا طرح یک فوریتی مطرح کردیم تا نسبت به تعیین تکلیف ساختار تشکیلاتی و محدوده اختیارات این شوراها اقدام عملی انجام شود.
 
اعطا ادامه داد: با حضور معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری تهران قطعا باید تعیین تکلیف این شوراها انجام شود؛ چرا که اعمال اراده این معاونت در مناطق باید از طریق کنترل شوراهای معماری مناطق محقق شود.
 
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در مناطق کمیته‌های نما نیز وجود دارند و طرح نمای هر پروانه را تصویب می‌کنند به نظر می‌رسد که ادغام این کمیته‌ها در شوراهای معماری مناطق امکانپذیر باشد. اگر امروز اعضای شورا به فوریت این طرح رأی دهند شهرداری تهران موظف است ظرف مدت دو ماه لایحه مورد نظر را به شورای شهر تهران ارسال کند.
 
به گزارش ایسنا، در فوریت این طرح رسولی به عنوان مخالف و محمد سالاری به عنوان موافق صحبت کردند و نهایتا این طرح با 18 رأی موافق به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.


کد مطلب: 40397

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/40397/الزام-شهرداری-تهران-ارائه-لایحه-تعیین-ساختار-حدود-اختیارات-شوراهای-معماری-مناطق

بلديه
  http://www.baladiye.com