بی‌نظمی اعضای شورای شهر تهران در جلسه

24 تير 1397 ساعت 11:40

در جلسه امروز محسن هاشمی همانند جلسات گذشته، دقایق آخر را جلسه را ترک کرد و سید ابراهیم امینی ریاست جلسه را به عهده داشت.


بلدیه |  هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران در حالی دقایق پایانی خود را سپری می‌کند که همچنان بی‌نظمی از سوی اعضای شورای شهر تهران برای حضور در صحن شورا ادامه دارد.

به گزارش تسنیم،در دقایق پایانی جلسه، همانند جلسات گذشته تعدادی از اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند و همین اتفاق کافی بود جلسه، دقایقی به دلیل عدم نصاب، از رسمیت بیفتد.

در جلسه امروز محسن هاشمی همانند جلسات گذشته، دقایق آخر را جلسه را ترک کرد و سید ابراهیم امینی ریاست جلسه را به عهده داشت.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در حالیکه بنا داشت جلسه را ترک کند با ممانعت زهرا نژاد بهرام مواجه شد و وی خطاب به علی اعطا گفت: اگر شما جلسه را ترک کنید، جلسه از رسمیت می‌افتد.


کد مطلب: 40472

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/40472/بی-نظمی-اعضای-شورای-شهر-تهران-جلسه

بلديه
  http://www.baladiye.com