تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۹
۰
 
گزارش فراهانی از معرفی قائم مقامان ذی حساب
 
Share/Save/Bookmark
بلدیه | هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران به بحث و بررسی در خصوص معرفی سی نفر از کارکنان شهرداری به عنوان قائم مقام ذیحساب در واحدهای تابعه شهرداری گذشت.

شهرنوشت: در جریان بررسی این موضوع رئیس کمیته بودجه و نظارت شورا گفت: پس از ارائه لایحه قائم مقامان ذی حساب دو از سوی شهرداری به شورا و ارجاع از سوی کمیسیون به کمیته بودجه و نظارت مالی در گام نخست نسبت به تدوین نظام نامه ذیحسابی و ارائه آن به کمیسیون برنامه و بودجه اقدام کرد که این نظام نامه به تصویب کمیسیون رسید و هم اکنون به عنوان یک طرح تقدیم هیئت رئیسه شورا شده است.

مجید فراهانی افزود: به منظور اعلام ارزیابی فنی و تخصصی در تاریخ ۲۹ و ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ با دعوت از افراد معرفی شده از سوی شهرداری نسبت به ارزیابی دانش و تسلط نسبت به قوانین و مقررات، ارزیابی و گزارشگری یک سند مالی اقدام شد. همچنین پیش از این در خصوص استعلام افراد از حراست و بازرسی اقدام شده بود که بر اساس نتایج ارزیابی و استعلام فهرست افراد واجد صلاحیت جهت تصویب ارائه می شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران اظهار کرد: در لایحه ارائه شده از سوی شهرداری ما برخلاف ادوار گذشته که مصوبه شورا صرفا به فهرست افراد را برای قائم مقامی ذیحساب در یک واحد معین بسنده می کرد، نسبت به تبیین انتظارات شورا از قائم مقامان ذی حساب، لزوم تحویل و تحول با قائم مقام ذی حساب پیشین و ارائه صورتجلسه تحویل و تحول و ارسال رونوشت به خزانه دار شورا، تعیین تکلیف خرج خلاف قانون و لزوم ارسال رونوشت گزارش به شورا، تعیین تکلیف نظارت بر حسن فعالیت قائم مقامان ذی حساب و ارائه گزارش نظارت به شورا، محدود نمودن فعالیت قائم مقامان ذی حساب در واحد تعیین شده و الزام شهرداری به اخذ مصوبه شورا در صورت تغییر، محدود نمودن دوره فعالیت قائم مقامان ذی حساب در واحد تعیین شده و الزام شهرداری به لحاظ نمودن تغییر ذی حساب بدون تداخل با دوره رسیدگی و استقرار حسابرس منتخب شورا اقدام شد.

لازم به ذکر است تمام افرادی که از سوی کمیته بودجه و نظارت معرفی شدند توانستند رای اعضای شورای شهر تهران را کسب و به عنوان قائم مقامان ذی حساب دو معرفی شدند.
کد مطلب: 40478
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: قائم مقامان ذی حساب، فراهانی، شورای شهر