تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۲
۰
 
لزوم بهره برداری بهینه از اعتبارات و منابع شهرداری تهران
 
این تجربه سالهاست که در نظام برنامه ریزی کشور از طریق ایجاد تعامل میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و خزانه داری کل کشور با ساز و کار تخصیص اعتبار و تامین نقدینگی زمینه های مدیریت منابع و مصارف دولت را فراهم نموده است و لازم است شهرداری تهران نیز به جای آزمون و خطای راه های دیگر از این تجربه استفاده کند.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | عضو شورای اسلامی شهر تهران در هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران در خصوص لزوم بهره برداری بهینه از اعتبارات و درآمدها و منابع نقد و غیر نقد با تعیین اولویت مصارف و تخصیص اعتبارات مبتنی بر ارزیابی پروژه ها و فعالیت ها تذکر داد.

شهرنوشت: مجید فراهانی در تذکر امروز خود گفت: در شرایط فعلی و با توجه به تحقق 50 درصدی منابع و درآمدهای شهرداری تهران، مدیریت مصارف و پرداخت ها از طریق اولویت بندی مصارف و تخصیص اعتبارات مبتنی بر ارزیابی پروژه ها و فعالیت ها اهمیت ویژه ای پیدا می کند،؛ زیرا از طریق ایجاد تعادل میان منابع (دریافت ها) و مصارف(پرداخت ها) می توان شهر و شهرداری را بدون واهمه از کسری بودجه موثر بر فعالیت ها اداره کرد.

 

وی افزود: این تجربه سالهاست که در نظام برنامه ریزی کشور از طریق ایجاد تعامل میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و خزانه داری کل کشور با ساز و کار تخصیص اعتبار و تامین نقدینگی زمینه های مدیریت منابع و مصارف دولت را فراهم نموده است و لازم است شهرداری تهران نیز به جای آزمون  و خطای راه های دیگر از این تجربه استفاده کند.

 

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران بیان کرد: بر اساس ماده 145 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران؛به منظور بهره برداری بهینه از اعتبارات و تعیین اولویت مصرف منابع کمیته تخصیص اعتبار با عضویت شهردار تهران،معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری،معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری،مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا به عنوان عضو و روسای کمیسیون های تخصصی شورا به عنوان ناظر می بایست در مقاطع حداکثر یک ماهه تشکیل و با توجه به میزان وصولی و تحقق درآمدها و منابع با بررسی گزارش عملکرد واحدهای اجرایی در زمینه فعالیت های هزینه ای و پیشرفت فیزیکی پروژه های سرمایه ای نسبت به تعیین اولویت وتخصیص اعتبارات مصوب اقدام کنند.

 

وی اظهار کرد: بر اساس این ماده مصوب شورای اسلامی شهر تهران " هرگونه پرداخت و ایجاد تعهد بدون مجوز کمیته تخصیص اعتبار ممنوع است".

 

این عضو شورای شهر تهران در ادامه خاطر نشان کرد: با عنایت به اهمیت موضوع و ایجاد خزانه داری کل شهرداری تهران و لزوم تامین نقدینگی از سوی خزانه داری کل صرفا بر اساس مصوبه و مجوز کمیته تخصیص اعتبار که متشکل از مدیران شهرداری و اعضاء محترم شورا است، به‌ عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « لزوم بهره برداری بهینه از اعتبارات و درآمدها و منابع نقد و غیر نقد با تعیین اولویت مصارف و تخصیص اعتبارات مبتنی بر ارزیابی پروژه ها و فعالیت ها از طریق کمیته تخصیص مطابق با ماده 145 برنامه پنج ساله دوم » به شهرداری تهران تذکر می دهم.

 

وی در پایان گفت: امیدوارم با پیگیری و تاکید جناب آقای مهندس افشانی؛شهردار محترم تهران بر اجرای به موقع  مصوبات شورا شاهد توجه بیش از پیش شهرداری تهران به مدیریت جریان وجوه نقد از طریق خزانه داری کل شهرداری و مدیریت منابع برای تخصیص به اصلی ترین و موثر ترین مصارف از طریق کمیته تخصیص باشیم.
کد مطلب: 40481
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: فراهانی ،شورای شهر تهران،شهرداری