پیگیری وصول مطالبات صندوق ذخیره کارکنان برای تسویه کامل بدهی به سپرده گذاران

27 تير 1397 ساعت 14:07

آمار و ارقام نشان می دهد مطالبات وصول نشده صندوق از 28 سازمان و مجموعه شهرداری نیز به بیش از 20 میلیاردتومان می رسد.


بلدیه | وصول بدهی 20 میلیارد تومانی صندوق ذخیره کارکنان از مجموعه های شهرداری تهران با هدف به روز رسانی پرداخت مطالبات بازنشستگان و سپرده گذاران صندوق در دستور کار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، باتوجه به صف انتظار درخواست بازنشستگان و سپرده گذاران، وصول مطالبات از مراکز هزینه در اولویت قرار گرفته است.

هم اکنون مجموع مطالبات سپرده گذاران از موسسه صندوق ذخیره کارکنان بیش از 20 میلیاردتومان است که حدود 8 میلیاردتومان آن مربوط به تسویه 6 درصد واریزی کارکنان بازنشسته و مابقی متعلق به تسویه مازاد پس انداز اعضا است.

 

در همین حال آمار و ارقام نشان می دهد مطالبات وصول نشده صندوق از 28 سازمان و مجموعه شهرداری نیز به بیش از 20 میلیاردتومان می رسد.

 

این گزارش حاکی است بدهی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) به صندوق ذخیره کارکنان بالغ بر 12.5 میلیارد تومان و دیگر دستگاه ها و مجموعه های شهرداری نیز بیش از 7.5 میلیارد تومان است و تنها با وصول بدهی مترو تهران می توان دیون سپرده گذاران صندوق تا پایان سال 96 و حتی پس از آن را به طور کامل تسویه کرد.  

 

لازم به ذکر است پرداخت مطالبات بازنشستگان از بهمن ماه (زمان استقرار تیم مدیریتی فعلی) در اولویت مدیران موسسه بوده است.

 

بر همین اساس نیز با تلاش های صورت گرفته نوبت پرداخت مطالبات بازنشستگان ابتدا از خرداد 96 به آبان و سپس به دی ماه رسید و پیگیری و مذاکرات برای وصول مطالبات و به روزرسانی پرداخت های سپرده گذاران ادامه دارد.


کد مطلب: 40582

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/40582/پیگیری-وصول-مطالبات-صندوق-ذخیره-کارکنان-تسویه-کامل-بدهی-سپرده-گذاران

بلديه
  http://www.baladiye.com