تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۶
۰
 
تصمیم گیری درخصوص اشکالات طرح تفصیلی شهر تهران
 
براین اساس، ضمن مستندسازی کلیه این اشکالات مشتمل بر 424 مورد متشکل از 148 مورد پهنه بندی و 276 مورد کاربری تثبیت شده، در جلسه مورخ 1397/1/27 کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج مطرح و مقرر شد که کلیات موضوع در کمیسیون تشریح و در صورت صلاحدید، کارگروه فنی رسیدگی و اظهار نظر کند.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | در اولین جلسه کمیسیون ماده پنج درخصوص اشکالات طرح تفصیلی بازمانده از ادوار گذشته تصمیم گیری شد.
به گزارش شهرنوشت، اولین جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران در دوره جدید مدیریت شهری به ریاست سید محمدعلی افشانی شهردار تهران و با حضور محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای اسلامی شهر تهران، پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری و علی اشراقی رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تشکیل شد.
علی اشراقی، رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در خصوص جزئیات این جلسه گفت: پس از تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی، نقشه های طرح تفصیلی براساس بازخوردهای ناشی از اجرا باید بازبینی و تدقیق شود که براین اساس به دلیل مشکلاتی که نقشه های طرح تفصیلی در فرآیند اجرا داشته اند بازبینی نقشه ها در دو نوبت؛ نخست در سال اول اجرای طرح (91 و 92) و سپس در سال های 94 و 95 انجام گرفته است. پس از بازبینی های فوق و تصویب آن در کمیسیون ماده پنج، کماکان برخی اشکالات طرح باقی مانده و درخواست شهرداری های مناطق، اصلاح و رفع این اشکالات است.
وی افزود: براین اساس، ضمن مستندسازی کلیه این اشکالات مشتمل بر 424 مورد متشکل از 148 مورد پهنه بندی و 276 مورد کاربری تثبیت شده، در جلسه مورخ 1397/1/27 کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج مطرح و مقرر شد که کلیات موضوع در کمیسیون تشریح و در صورت صلاحدید، کارگروه فنی رسیدگی و اظهار نظر کند.
رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ادامه داد: ضمنا مقرر شد، به موازات موارد فوق مشاور طرح تفصیلی نیز با هماهنگی دبیرخانه صرفاً اشکالات موجود در موارد اعلام شده طرح تفصیلی را احصاء کند تا در جلسات آتی کارگروه فنی مطرح شود. در این مدت بیش از هشت جلسه کارگروه به این مسایل رسیدگی کرد لیکن امضای صورت جلسات را منوط به مصوبه جلسه کمیسیون کرد.
اشراقی در ادامه تصریح کرد: در این جلسه پس از ارائه توضیحات مبسوط توسط مشاور طرح تفصیلی شهر تهران و بحث و بررسی اعضاء مقرر شد، کارگروه فنی اظهار نظر نهایی خود را ارائه کند. در ادامه نیز گزارش مبسوطی در خصوص اتمام فرآیند تدقیق شبکه معابر طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران توسط مشاور کمیته تخصصی معابر ارائه شد که پس از استماع گزارش و بحث و بررسی اعضاء، مقرر شد پس از ابلاغ نقشه های شبکه معابر طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده پنج که ظرف مدت سه ماه تهیه می شود، تغییری در شبکه بدون مصوبه کمیسیون ماده پنج صورت نگرفته و در خصوص بافت های تاریخی نیز به صورت ویژه عمل شود.
در این جلسه همچنین به پرونده های موردی از سوی مناطق رسیدگی وتصمیم مقتضی به عمل آمد .
کد مطلب: 40708
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: اشکالات طرح تفصیلی، شهر تهران