تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۷
۰
 
نیروهایی از درون شهرداری جایگزین بازنشستگان می شوند
 
شهرداری تهران با ترکیبی از مدیران جوان و افراد باتجربه می‌تواند پروژه های خود را بهتر و با سرعت بیشتری پیش ببرد.
Share/Save/Bookmark
بلدیه |عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران با ترکیبی از مدیران جوان و افراد باتجربه می‌تواند پروژه های خود را بهتر و با سرعت بیشتری پیش ببرد.

ناهید خداکرمی درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: تعدادی از شهرداران مناطق، معاونین، مدیران میانی، مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری تهران می‌شوند و قطعا در این خصوص جابجایی‌های لازم صورت می‌گیرد.

وی افزود: این اقدام می‌تواند فرایند مثبتی باشد تا نیروهای جوانتر که می‌توانند تحول ایجاد کنند مورد استفاده قرار بگیرد و بازنشستگان نیز که دارای تجارب زیادی هستند به عنوان مشاور بتوان از تجربه‌های آنها استفاده کرد.

عضو شورای شهر تهران افزود: بنابراین شهرداری تهران با ترکیبی از مدیران جوان و افراد باتجربه می‌تواند پروژه های خود را بهتر و با سرعت بیشتری پیش ببرد.

خداکرمی تاکید کرد: نیروهایی که جایگزین بازنشستگان در شهرداری تهران می‌شوند باید استخدام شهرداری باشند و اولویت ما این است که از نیروهای داخلی برای پست‌ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه قطعا بعضی از افراد با رابطه و بدون تخصص خاص وارد شهرداری تهران شدند، گفت: ممکن است در مواردی به خاطر یکسری سیاست‌های خاص نیروهایی از بیرون از شهرداری آورده شوندولی اولویت شورا و شهرداری استفاده از نیروهای درون مجموعه است.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا سهم بانوان در مدیریت شهری فراموش شده است، گفت: اینطور نیست و تعداد قابل توجهی از بانوان در مدیریت‌های میانی در حال فعالیت هستند. هدف این نیست که صرفا بانوان در پست‌های مدیریتی قرار بگیرند. به عنوان مثال اگر در شرایط مساوی یک مرد و یک زن برای یک پست مدیریتی مناسب باشد به دلیل اینکه 30درصد از مدیران را باید بانوان تشکیل دهند بنابراین آن زن برای پست مدیریتی انتخاب خواهد شد.

خداکرمی افزود: اگر زنی ضعیف‌تر باشد صرفا به خاطر اینکه مدیر زن انتخاب کنیم این اقدام را انجام نخواهیم داد و منافع شهر برای ما خارج از جنسیت است و قطعا تلاش می‌کنیم بدور از نگاه‌های جنسیتی از مدیران باتجربه و کارآمد استفاده کنیم.
کد مطلب: 40822
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: ناهید خداکرمی، شورای شهر تهران، مدیران شهرداری