انتصاب سرپرست توسط سرپرست در شهرداری تهران!

10 مرداد 1397 ساعت 14:27

نگین تاجی 2 روز بعد ازانتصابش در معاونت، یک انتصاب انجام داد و طی حکمی صدیقه هاشمی سنگر را به عنوان سرپرست خزانه داری شهرداری تهران منصوب کرد.


بلدیه |سرپرست جدید معاونت مالی اداری شهرداری تهران، سرپرستی برای خزانه داری شهرداری انتخاب کرد.

به گزارش شورا‌آنلاین، سمیع الله مکارم معاون مالی اداری شهرداری تهران که در زمان نجفی مشغول به کار شده بود در دوره شهرداری محمد علی افشانی استعفا داد.

افشانی هم  زریر نگین تاجی را بعنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران منصوب کرد.

نگین تاجی 2 روز بعد ازانتصابش در معاونت،  یک انتصاب  انجام داد و  طی حکمی صدیقه هاشمی سنگر را به عنوان سرپرست خزانه داری شهرداری تهران منصوب کرد.


کد مطلب: 40860

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/40860/انتصاب-سرپرست-توسط-شهرداری-تهران

بلديه
  http://www.baladiye.com