تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۷
۰
 
کاهش میزان گلایه مندی شهروندان در حوزه عمرانی پایتخت
 
بر این اساس امتیاز معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران منطبق بر شاخص هایی همچون کمیت و کیفیت رسیدگی به پیام های شهروندان و نیز تغییر مصادیق گلایه مندی 7/94 بوده است که رتبه خیلی خوب را در پی داشته است.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | طی سال 1396 مصادیق گلایه مندی شهروندان در زمینه موضوعات فنی و عمرانی شهر تهران کاهش یافته است.


به گزارش معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، نتیجه ارزیابی عملکرد معاونت فنی و عمرانی در سال 1396 که توسط سامانه نظارت همگانی 1888 انجام شده است، نشان می دهد مصادیق گلایه مندی شهروندان در موضوعاتی از قبیل لکه گیری، روکش آسفالت معابر و مشکلات ترافیکی ناشی از فعالیت کارگاه های عمرانی نسبت به مدت مشابه سال 1395 کاهش یافته است.
بر این اساس امتیاز معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران منطبق بر شاخص هایی همچون کمیت و کیفیت رسیدگی به پیام های شهروندان و نیز تغییر مصادیق گلایه مندی 7/94 بوده است که رتبه خیلی خوب را در پی داشته است.

گفتنی است مواردی از قبیل لکه گیری و روکش آسفالت معابر سواره رو به همراه مشکلات ترافیکی ناشی از اجرای پروژه های عمرانی ، از جمله موضوعاتی هستند که بیشترین درخواست های شهروندان در مراجعه به سامانه های نظارتی شهرداری تهران را شامل می شوند.
کد مطلب: 40880
Share/Save/Bookmark