تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۶
۰
 
سند کاهش خطرپذیری محلات تهران تهیه شد
 
مخاطرات هر محله تهران با توجه به بافت متنوع شهری و توزیع امکانات، متفاوت است و از همین رو سند کاهش خطرپذیری محلات که تهیه آن در مراحل پایانی قرار دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.
Share/Save/Bookmark
بلدیه |مخاطرات هر محله تهران با توجه به بافت متنوع شهری و توزیع امکانات، متفاوت است. از همین رو سند کاهش خطرپذیری محلات تهیه و در مراحل پایانی قرار دارد.

مدیریت یکپارچه شهری که آرزوی دیرینه مدیریت شهری است در قانون و ساختار مدیریت بحران دیده شده است و از همین رو تشکیل نشست دوره ای شورا یا همان ستاد مدیریت بحران در مناطق با حضور مدیران سازمان ها و نهادها در سطح مناطق فرصتی مناسب برای طرح، بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات و اولویت بندی نیازهای منطقه و تعامل و هم افزایی نهادها و تشکیلات مدیریت شهری است.

 

مخاطرات هر محله تهران با توجه به بافت متنوع شهری و توزیع امکانات، متفاوت است و از همین رو سند کاهش خطرپذیری محلات که تهیه آن در مراحل پایانی قرار دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.
در حال حاضر نقشه مخاطرات محلات که بخشی از این سند است با همکاری و بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردمی در حال تهیه است و تا پایان سال این سند برای تمامی محلات در قالب
دفترچه ای با راهنمایی های لازم تهیه می شود و با ابلاغ آن به مناطق و نواحی نقشه راه کاهش خطرپذیری در سطح محلات مشخص و برنامه های کاهش مخاطرات در برابر حوادث و سوانح ساماندهی می شود.

 

 بر همین اساس همکاری و تعامل مناسب مناطق در تهیه این سند از اهمیت بالایی برخوردار است.
کد مطلب: 40881
Share/Save/Bookmark