تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۶
۰
 
استفاده از هنر در فرهنگ سازی و آموزش شهروندی
 
قاسمی با اشاره به مضامین نمایش ها در قالب مبانی حقوق و مسئولیت هاي شهروندي، اخلاق شهروندي، فرهنگ آپارتمان نشینی، ترافیک و الگوي صحیح مصرف، یادآور شد: اجراي نمایش هاي شادي آور، در فضایی مفرح معضلات اجتماعی را به نمایش می گذارد.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | در راستای جلب مشارکت شهروندان برای حل مسائل فرهنگی و آگاهی بخشی در خصوص حقوق شهروندي، نمایش شادی آور سنتی در منطقه 10 اجرا می شود.

به گزارش  روابط عمومی شهرداری منطقه 10، امیر قاسمی معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 10 ضمن اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای سه شنبه هاي تئاتر، این ویژه برنامه در بوستان اعتماد با برگزاری نمایش شادی آور سنتی تخته حوضی و سیاه بازی برگزار می شود.

وی استفاده از هنر را به عنوان یکی از شاخصه هاي رشد فرهنگی برشمرد و افزود: استفاده از  ظرفیت ها و جذابیت هاي هنر راهگشاي بسیاري از معضلات شهري است.

قاسمی با اشاره به مضامین نمایش ها در قالب مبانی حقوق و مسئولیت هاي شهروندي، اخلاق شهروندي، فرهنگ آپارتمان نشینی، ترافیک و الگوي صحیح مصرف، یادآور شد: اجراي نمایش هاي شادي آور، در فضایی مفرح معضلات اجتماعی را به نمایش می گذارد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه یادآور شد: این برنامه در تاریخ شانزدهم مرداد از ساعت 19:30 تا 21:30 برگزار می شود.
کد مطلب: 40934
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: هنر ،فرهنگ سازی ،آموزش شهروندی