تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
۰
 
یک سال از ابتلای شهرتهران به بی برنامگی وسوء مدیریت می گذرد
 
Share/Save/Bookmark
بلدیه |عضو سابق شورای شهر تهران گفت: متاسفانه وضعیت امروز شهرداری تهران ماحصل انتخاب امروز نیست بلکه یک سال پیش چنین سرنوشتی برای آن نوشته شد. یک سال از ابتلای شهرتهران به بی برنامگی وسوء مدیریت می گذرد.

پرویز سروری عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه پروژه ای برای کار در تهران تعریف نشده بنابراین مدیران لطیفه گو خواهیم داشت تا عملگرا گفت : زمانی می توان انتظار داشت که شهرداری و شورای شهر کاری برای تهران انجام دهد که کاری برای انجام تعریف شده باشد! وقتی کاری وجود ندارد بنابراین ضرورتی برای کار نیست فلذا اگر کارمندان و کارشناسان و مدیران هم از دوست و فامیل انتخاب شوند کاری جز دور هم نشینی و لطیفه گویی ندارند!

 

وی با بیان اینکه وضعیت امروز شهرداری ماحصل مدیریت یک ساله پیش است، خاطر نشان شد: مسلما شرط اول کار خوب تعریف و برنامه کاری است که باید توسط شهرداری و شورای شهر تولید شود تا وقتی که کاری تولید نمی شود و پروژه ای کلید زده نمی شود همه دور هم هستند و فقط بنا برای توجیه کارهای صورت گرفته یا نگرفته یکدیگراست! متاسفانه وضعیت امروز شهرداری تهران ماحصل انتخاب امروز نیست بلکه یک سال پیش چنین سرنوشتی برای آن نوشته شد. یک سال از ابتلای شهرتهران به بی برنامگی وسوء مدیریت می گذرد.

سروری در خصوص مصاحبه خبری آقای افشانی درخصوص عملکرد شهردای کنونی با اظهار تعجب گفت: بعد از تحویل شهرداری تهران و انتخاب اعضای شورای شهر پنجم شهرداری با رکود جدی توام با بی برنامگی و بی انگیزگی وعملا توقف کارها و پروژه مواجه شده است. اینکه آقای افشانی به عنوان شهردار تهران در نشست خبری با روزنامه نگاران پروژه های مدیریت قالیباف را به عنوان پروژه های خود مطرح می کند که ما در یک  سال 50 کیلومتر متروبه شهروندان  تحویل می دهیم نشاندهنده چیست؟ چگونه می توان باور کرد شهرداری که تا چندین ماه با بی برنامگی های آقای  نجفی وقت گذرانی می کرد 50 کیلومتر مترو کشیده باشد با این وسعت که در عالم امکان چنین کاری امکان پذیر نیست!!

 

وی دراین باره افزود: چگونه آقای افشانی چنین موضوعی را عنوان می کند که هنوز مدت محدودی از روی کار آمدن ایشان می گذرد و هنوز درگیر موضوعات اولیه و تغییر مدیریتی هستند؟ آیا شهروندان چنین موضوعی را باور می کنند که شهرداری فعلی در یک سال گذشته چنین عملکردی داشته است؟ نادیده می توان گفت منظور آقای افشانی تحویل خط 6 و 7 مترویی است که مسبب و عامل آن مدیریت شهردار سابق بوده که به دلایل سیاسی تعطیل و اینک به نام اصلاح طلبان به مردم معرفی و رونمایی دوباره می شود!!

سروری خاطر نشان شد: حال این سوال مطرح می شود وقتی عموم مردم شهر تهران می دانند که پروژه های شهر ماحصل زحمت مدیریت شهردار سابق است چرا شهردار کنونی تهران در نشست خبری چنین موضوعی را عنوان می کند.در پاسخ این سوال باید گفت مجبوراست! چرا که باید در برابر رسانه ها  گزارش عملکردی ارائه دهد بنابراین دستاوردهای دیگران را به نام خود سند می زنند!

عضو پیشین شورای شهر تهران با اشاره به استخدام های فامیلی و جناحی در شورا وشهرداری افزود: از سوی دیگردر دوران مدیریت سابق رسانه ها دائم به این موضوع دامن می زدند که  سقف نیروی انسانی شهرداری بسیار بالاست و آن را غیر منطقی اعلام می کردند حال خود باید پاسخگوی این سوال باشند که اگر سقف نیروی انسانی شهرداری بالا و غیر منطقی  و غیر قابل قبول بود بر چه اساسی شهرداری وشورای شهر دست به استخدام  دوستان وآشنایان هم حزبی و...می زنند؟ و از همه بدتر اینکه چرا نیروهای متخصص با سوابق بیش از یکی دو دهه کار در شهرداری و شورای شهر را از این مجموعه ها به بهانه عدم نیاز به نیرو اخراج  می کنند و برای آنها مشکلات متعددی ایجاد می کنند نبوده چرا امروز شهرداری وشورای شهر دست به استخدام می زنند و بعد از ما بهتران را جذب می کنند؟

وی  ضمن اشاره به پارادوکس های مدیریت شهری  در شورا و شهرداری گفت: آیا انجام چنین رفتارهایی منجر به افزایش اعتماد شهروندان به مدیریت شهری می شود؟ تداوم چنین سیکل غلطی در اخراج نیروهای متخصصی که عمر خود را صرف شهر تهران کرده اند آیا دستاوردی غیر از تحمیل زیان به شهروندان را به دنبال دارد؟ جذب نیروهای خودی و فامیل تباری در شهرداری و شورای شهر تهران  پارادوکس هایی است که متاسفانه امثال آن در یک سال گذشته در  شهرداری وشورای شهر به شدت دیده شده است.

سروری گفت: در پایان باید خاطر نشان شوم هنگامی که جذب افراد از راه های غیر شایسته سالاری باشد مسلما ماحصل آن چیزی جز افزایش بی انگیزگی و بیکاری مفرطی در مجموعه نیست چرا که جذب تنها به دلیل جنس فامیلی صورت گرفته نه از سر توجه به اولویت های شایسته سالاری...
کد مطلب: 41050
Share/Save/Bookmark